Kedsomhed kan føre til kreativitet
Kedsomhed kan føre til kreativitet
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Målgruppe: Udskolingselever 7.-9. klasse. Max antal elever: En klasse. Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk Ved booking skal desuden skrives: 1) Ønsket forløb /titel på forløbet 2) Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) 3) Skolens navn 4) Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) 5) Antal elever (cirka) og klassetrin.

Tidspunkt:

Mandag 2. september 2019 til Fredag 29. maj 2020
Sted:
Finder sted på skolen
I dette forløb (ca.3t) kan eleverne få nye perspektiver på mobilbrug og digitalt brug generelt. Eleverne udvikler bevidsthed om følgerne af for højt digitalt forbrug og fordele ved det "analoge liv"