Køn, krop og klasse
Center for Magtanalyse
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
I Center for Magtanalyse tager vores seksualundervisningen afsæt i at opbygge værktøjskasser med forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og viden om seksuel sundhed og trivsel. Book os via uddannelsecma@talomvold.dk eller kontakt os på 60878841 I samarbejde med både klassen og klasselærer arbejder vi på at samskabe nye måder at tale om køn, seksualitet, krop, identitet, klasse og samvær på. Vi tilbyder oplæg, workshops og mange forskellige former for interaktiv undervisning, som for eksempel performanceteater og anonyme postkasser, hvor alle spørgsmål bydes velkomne og hvor vi inviterer klassen til at indgå i dialog. Vi sender en underviser ud i jeres klasse til fire dobbeltlektioner. Vores forløb varer i alt fire uger og indebærer tre lektioner til elever og en lektion til lærerne og eleverne, hvor vi sammen kan skabe rammerne for en tryg undervisning i fremtiden. Vi brænder for at sætte trivsel på skolernes dagsorden og inviterer til at tale om, hvordan hver klasse kan være med til at forebygge mistrivsel, mobning og vold.

Tidspunkt:

Mandag 1. august 2022 til Fredag 30. juni 2023
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
I Center for Magtanalyse tager seksualundervisningen afsæt i at opbygge værktøjskasser med forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og viden om seksuel sundhed og trivsel.