JA-laboratoriet - trivsel i klassen med drama i centrum.
jalab
Arrangør:BUF
Klassetrin:
Praktiske informationer:
Bemærk at for at få det fulde udbytte af workshoppen skal bevægelseslokale stilles til rådighed

Tidspunkt:

Mandag 10. august 2015 til Fredag 30. september 2016
Sted:
På jeres skole.
Skolens adresse
skolens postnummer og
by
Dramaworkshop, der inspirerer og give konkrete metoder og redskaber til at anvende drama og bevægelse i undervisningen. Ja- laboratoriet styrker fællesskabet i klassen på en sjov og legende måde.