Introduktion til Digitale do’s & don’ts
Digitale do’s & don’ts – tematik 1: Digital dannelse
Arrangør:Red Barnet
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Digitale do’s & don’ts – tematik 1: Digital dannelse Omfang: 2 x 45 min. eller kan vælges som en temadag med et omfang på 4 x 45 min., hvor der arbejdes endnu mere i dybden. Digital dannelse handler om at få forståelse for, hvordan ens digitale færden påvirker andre. At man kender sin digitale takt og tone, og at man har forståelse for, hvordan ens digitale adfærd afspejler ens digitale identitet. Det handler også om at kende til, hvilke effekter ansigtsløs kommunikation medfører, og man ved hvordan man skal agere, hvis man er vidne til eller oplever mobning eller chikane online. Målet med undervisningen er at ruste unge til en tryg og positiv digital færden. Vi ser den digitale verden som verdens største legeplads og vil gerne have, at unge får positive oplevelser i denne farverige og alsidige virkelighed. Det kræver, at man kender til de digitale do’s & don’ts da digital færden ikke afstemmes så intuitivt som vores færden i den fysiske verden, hvor vi i høj grad anvender non-verbal kommunikation til at afstemme vores gøren og laden. Vores afsæt for denne undervisning beror blandt andet på vores undervisningsindsatser DeShame, der har fokus på digitale sexkrænkelser blandt unge og på vores SikkerChat, hvor et af fokusområderne er at skabe god online dialog unge imellem og undgå digitale konflikter og chikane. Dertil har vi også udviklet undervisningsmaterialet Er du ok på nettet?, der henvender sig til fagfolk, der arbejder med unge indenfor specialområdet. Desuden har vi også rig viden om unges digitale færden via vores tjeneste SletDet, hvor vi rådgiver unge, der har oplevet digitale krænkelser. De tre hovedfokusområder for digitale do’s & don’ts er: 1. Hvorfor er digital adfærd noget særligt? 2. Hvordan påvirker min digitale færden verden? 3. Hvad er de digitale do’s & don’ts?

Tidspunkt:

Tirsdag 6. august 2019 til Fredag 26. juni 2020
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Hvad er digital dannelse, og hvordan ruster man unge til tryg og positiv digital færden?