Hygiejnekursus
hygiejneforløb
Klassetrin:
Pris:
Betaling
Praktiske informationer:
Forløbet afholdes over 3 klokketimer opdelt i tre lektioner (inklusiv pauser). Opbygningen er 1 times teori, 1 time i køkkenet med en praktisk prøve i hygiejne og lettere tilberedning af fødevarer, samt 1 time med fællesspisning, oprydning og afslutning med en teoretisk prøve. Kurset lægger vægt på hygiejnen ved håndtering og tilberedning af diverse fødevarer, hygiejne og rengøring i et produktionskøkken, personlig hygiejne og bakterier. Kurset vil give eleverne viden og færdigheder, som kan anvendes i faget, i et fritidsjob eller når de tilbereder mad til sig selv og andre. Eleverne lærer både teoretisk og praktisk hvordan bakterier formerer sig, og hvordan de undgår at andre kan blive syge af deres mad. Når eleverne består den praktiske og teoretiske del af forløbet får de et diplom for gennemført hygiejnekursus, som kan anvendes til at søge et fritidsjob i fx en bager, en café, en kantine mv. Ungdomsskolen stiller med en underviser, som ud over at have de relevante didaktiske kompetencer, har en erhvervsrettet baggrund som enten konditor, bager eller kok. Underviseren overleverer samtidig undervisningsmaterialet til dig efter endt forløb. Herunder også den praktiske- og teoretiske prøve, som du er velkommen til at bruge fremadrettet. I skal kunne stille jeres skolekøkken til rådighed i alle tre klokketimer (eller et undervisningslokale med projektor i første time).

Tidspunkt:

Mandag 8. august 2022 til Fredag 16. december 2022
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Gennem et 3 timers kursus indføres eleverne for det hygiejniske ansvar, som følger, når de tilbereder fødevarer til andre. Hygiejnekurset henvender sig særligt til valgfagshold i madkundskab i 7.-8.kl