HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN - 3 fagdage med fokus på TRIVSEL, BEVÆGELSE OG FORENINGSLIV
Gruppebillede af ind - og udskolingselever
Arrangør:DBU
Klassetrin:
Pris:
Praktiske informationer:
For nærmere oplysninger om forløbet - kontakt projektkoordinator Simone Deisting Skejø på fagdage@dbu.dk eller på telefon 46340757

Tidspunkt:

Tirsdag 3. april 2018 til Torsdag 31. oktober 2019
Sted:
To dage foregår på skolen, hvor lærerne selv afholder undervisning ud fra tilsendte materialer. Den tredje dag foregår i en lokal klub.
På skolen/klubben
På skolen/klubben
Københavns Kommune
Information og booking:
De tre fagdage er både for ind- og udskoling. De tre dage er: En Trivselsdag og en Sundhedsdag på skolen samt en dag i en lokal fodboldklub, hvor udskolingen agerer frivillige trænere for indskolingen