Hovedet, Kroppen, Klubben - 3 fagdage for ind- og udskolingen
Hovedet, Kroppen, Klubben
Klassetrin:
Pris:
Betaling
Praktiske informationer:
Hovedet, Kroppen, Klubben består af en Trivselsdag, en Sundhedsdag og en ’Åben Skole’ dag. Sundheds- og Trivselsdagene består af klasseundervisning og opgaver med bevægelse. De håndteres af skolens egne lærere ud fra lettilgængeligt downloadmateriale. 'Åben Skole' dagen afvikles af to DBU-instruktører, og foregår som udgangspunkt i den lokale fodboldklub. På 'Åben Skole' dagen lærer eleverne om foreningsliv og frivillighed, og dagen afsluttes med et sjovt bevægelsesmodul, hvor indskolingen skal hjælpe Agent Supersund med at redde Frugtland fra den onde Grev Mug. Udskolingseleverne fungerer i dette modul som instruktører for de yngre elever.

Tidspunkt:

Tirsdag 6. oktober 2020 til Søndag 31. december 2023
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
'Hovedet, Kroppen, Klubben' består af tre fagdage for ind- og udskolingen. Fagdagene har fokus på sundhed, trivsel, bevægelse og foreningsliv og på den ene dag besøger eleverne en lokal fodboldklub.