Havets organismer, fødekæder og tilpasninger
Havets organismer, fødekæder og tilpasninger
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
OBS aktiviteten foregår på Københavns Naturskoles base ved Havneslusen nord. Du kan se denne video (https://youtu.be/CQC6U0YfF-s) for at finde vej til aktivitetsstedet. Det er vigtigt at du læser aktivitetsbeskrivelsen inden du besøger naturskolen.

Tidspunkt:

Mandag 12. september 2022 til Fredag 14. oktober 2022
Sted:
Havneslusen nord
Ved Slusen 10
2300
København S
Information og booking:
Hvilke dyr kan vi fange langs vandkanten i havneslusen? Hvilke tilpasninger har de hvordan indgår de indsamlede dyr i en fødekæde og et fødenet? Disse spørgsmål er rammen for det undersøgende feltarbejde eleverne stilles, når de i små grupper skal afprøve simple fangstmetoder inden fangsten hældes tilbage i havet.