Grønt Flag - Bæredygtig Skole
Flaghejsning
Arrangør:Friluftsrådet
Pris:
Praktiske informationer:
Grønt Flag Grøn Skole er en fleksibel undervisningsramme, som skolen selv udfylder. Skolen planlægger hermed selv hvornår, hvilke klasser samt hvilket indhold der arbejdes med, og Friluftsrådet understøtter processen mod at blive en mere bæredygtig skole.

Tidspunkt:

Fredag 2. februar 2018 til Lørdag 2. februar 2019
Sted:
Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450
København SV
Information og booking:
Målet med Grønt Flag Grøn Skole er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om at skabe en mere bæredygtig verden, både lokalt og internationalt.