Fugledag ved Roskilde Fjord
Fugledag ved Roskilde Fjord
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Forløbet kan, hvis det ønskes, udvikles til et tværfagligt forløb med dansk, hvor vi inddrager forskellige fugles symbolske betydning i litteraturen. I så fald skal du kontakte Jakob Poll på g41h@kk.dk minimum en uge før forløbet. Husk praktisk fodtøj efter vejrudsigten og vandtæt fodtøj.

Tidspunkt:

Tirsdag 15. november 2022 til Torsdag 16. marts 2023
Sted:
Kattinge Værk
Boserupvej 150
4000
Roskilde
Information og booking:
Vi starter med at kigge på udstoppede fugle og deres tilpasninger til forskellige levesteder. Herefter går vi med kikkerter ud til fjorden, i skoven og til Kattinge Søs fugletårn og spotter de fantastiske flyvende væsner. Vi har, afhængig af årstiden, stor chance for at se forskellige andefugle, rovfugle (bl.a. havørn), fiskehejrer, skarver, svaner, gæs, spætter.