Fake News?!
Falske nyheder
Arrangør:Tech Sapiens
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Gennem eksempler undersøger vi, hvad falske nyheder er, om det er et nyt fænomen og hvordan og hvorfor de spredes. Eleverne udfordres til at overveje, hvor de får deres nyheder og viden fra. Og hvad det mon betyder for måden, de opfatter verden. Læringsmål: • eleven kan genkende en falsk nyhed • eleven kan udvise kildekritik ved søgninger på nettet • eleven kan redegøre for konsekvenserne ved falske nyheder

Tidspunkt:

Mandag 1. februar 2021 til Fredag 31. december 2021
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Findes Corona? Og spredes det via 5G netværket? Og vandt Donald Trump egentligt præsidentvalget i 2020? I dette forløb kigger vi nærmere på et vor tids største demokratiske problemer: Falske Nyheder.