En dag i studiet / 2 - Fokus på medieproduktion og formidling af en klasses igangværende emne.
medieproduktion, studie
Klassetrin:
Emner:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
På dagen får eleverne mulighed for at skabe en medieproduktion, som tager afsæt i et emne, som I har arbejdet med i den almene undervisning på skolen. Eleverne/klassen skal således have planlagt noget indhold til medieproduktionen inden dagen. På selve dagen er der således fokus på - i en intensiv produktionsproces - at producere medieindhold. Det kan være lyd/podcast eller filmproduktion. (skal vælges inden forløbet!) Dagen afsluttes med en præsentation af de producerede medieproduktioner. Dagens forløb er i korte træk: 1. lektion: Præsentation af værkstedet og medierne. 2. lektion: Forberedelse af medieproduktion (storyline) - udfra det materiale som eleverne/klassen har taget med fra skolen og de forhåndenværende mediemuligheder. 3-5. lektion: Produktion. 6. lektion: Præsentation. I kan fx gennemføre forløbet i forbindelse med en emneforløb, temauge eller lign., hvor I således afslutter forløbet med “en dag i studiet.” På den måde kan dagen fungere som en form for opsamling eller en “kulmination” på et gennemført emneforløb. • Målgruppe: Udskolingselever 7.-9. klasse. • Max antal elever: En klasse. • Slutprodukt: En eller en række korte medieproduktioner. • Forvent et kort telefonisk planlægningsmøde før opstart og en skriftlig evaluering efter endt forløb. • Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk - Ved bookning af forløbet, skal der tages stilling til, hvilket medie som skal være omdrejningspunktet: filmproduktion eller radio-/podcastproduktion. Ved booking skal desuden skrives: - Ønsket forløb / titel på forløbet - Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) - Skolens navn - Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) - Antal elever (cirka) og klassetrin Ungdomsskolen udbyder forløbet i samarbejde med ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation.) og BUF X, og undervisningen foregår på ENIGMA på Østerbro, som har professionelt produktionsudstyr og fantastiske genstande fra mediehistorien i deres nyåbnede makerspace. Gennem forløbet får eleverne konkrete erfaringer med at producere og formidle information/journalistik stof i medierede former, tilpasset bestemte målgrupper. Eleverne lærer således om medieformer, relevansformidling (relevans-/nyhedskriterier), journalistiske virkemidler, interviewteknik, målgrupper m.v. og udvikler deres genreforståelse. Det er håbet, at eleverne kan anvende færdighederne i flere forskellige faglige sammenhænge efterfølgende samt at de kan anvende erfaringerne til fremlæggelser, eksamen m.v. Ungdomsskolens underviser har det overordnede ansvar for forløbet, men undervisningen ses som et samarbejde mellem ungdomsskolen underviser og de af skolens lærere, der følger eleverne gennem ugen.

Tidspunkt:

Mandag 16. september 2019 til Fredag 19. juni 2020
Sted:
ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation
Øster Allé 1
2100
København Ø
I dette forløb får I en unik mulighed for 1 dag at arbejde med medieproduktion i et inspirerende læringsmiljø. Medieproduktionen tager afsæt i et emne som klassen har arbejdet med op til forløbet