En dag i studiet / 1
Medieproduktion, studie, KKU, ENIGMA
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
• Målgruppe: Udskolingselever 7.-9. klasse. • Max antal elever: En klasse. • Slutprodukt: En række medieproduktioner (produceret gruppevis), som potentielt kan udstilles på Enigma efterfølgende. • Forvent et kort telefonisk planlægningsmøde før opstart og en skriftlig evaluering efter endt forløb. • Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk - Ved bookning af forløbet, skal der tages stilling til, hvilket medie som skal være omdrejningspunktet: filmproduktion eller radio-/podcastproduktion. Ved booking skal desuden skrives: - Ønsket forløb /titel på forløbet - Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) - Skolens navn - Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) - Antal elever (cirka) og klassetrin. I undervisningsforløbet skaber eleverne deres egne medieproduktioner (fx nyhedsindslag, en podcast, en anbefalingsvideo eller lign.) Medieproduktionerne tager udgangspunkt i en case, der handler om unges digitale liv – lige fra spørgsmål om digital mobning, billeddeling, overvågning og medieforbrug. Eleverne researcher, interviewer eksperter, andre unge, forældre, lærere osv. og laver deres egne produktioner Ungdomsskolen udbyder forløbet i samarbejde med ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation.) og BUF X, og undervisningen foregår på ENIGMA på Østerbro, som har professionelt produktionsudstyr og fantastiske genstande fra mediehistorien i deres nyåbnede makerspace. Dagen afsluttes med en præsentation af de producerede medieproduktioner. Gennem forløbet får eleverne konkrete erfaringer med at producere og formidle information/journalistik stof i medierede former, tilpasset bestemte målgrupper. Eleverne lærer således om medieformer, relevansformidling (relevans-/nyhedskriterier), journalistiske virkemidler, interviewteknik, målgrupper m.v. og udvikler deres genreforståelse. Det er håbet, at eleverne kan anvende færdighederne i flere forskellige faglige sammenhænge efterfølgende samt at de kan anvende erfaringerne til fremlæggelser, eksamen m.v. Dagens forløb er i korte træk: 1. lektion: Præsentation af case og problemstilling. Research. 2. lektion: Mediegennemgang (lyd eller film) + Udarbejdelse af “storyline”. 3.-5. lektion: Produktion. 6. lektion: Præsentation Ungdomsskolens underviser har det overordnede ansvar for forløbet, men undervisningen ses som et samarbejde mellem ungdomsskolen underviser og de af skolens lærere, der følger eleverne gennem ugen. I kan fx gennemføre forløbet i forbindelse med en emneforløb, temauge eller lign., hvor I således afslutter forløbet med “en dag i studiet.” På den måde kan dagen fungere som en form for opsamling eller en “kulmination” på et gennemført emneforløb. Læringsmål Forløbet knytter an til de tværgående temaer It og medier og Innovation og entreprenørskab og understøtter desuden læringsmål i danskfaget, fx kompetencemålet: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation (fremstilling)

Tidspunkt:

Mandag 16. september 2019 til Fredag 19. juni 2020
Sted:
ENIGMA, Museum for post, tele og kommunikation
Øster Allé 1
2100
København Ø
I dette forløb får I en unik mulighed for 1 dag at arbejde med medieproduktion i et inspirerende læringsmiljø. I undervisningsforløbet skaber eleverne deres egne medieproduktioner om digital dannelse