EKSTREMT DEMOKRATISK - GRATIS forestilling og efterfølgende dialogworkshop
Ekstremt Demokratisk medvirkende
Arrangør:C:NTACT
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
I en tid hvor vi møder ekstreme udsagn alle vegne, fra højeste politiske niveau til både åbne og lukkede online fora, er det én af folkeskolens opgaver at klæde eleverne på til at navigere i disse udsagn. I EKSTREMT DEMOKRATISK møder I en mangfoldig gruppe mennesker, som har haft radikalisering og ekstremisme helt tæt inde på livet, og oplever dem fortælle om at være en del af yderliggående miljøer, føle sig marginaliseret i samfundet – og befinde sig i gråzonerne for, hvad man kan som en del af et demokratisk samfund. Om vejene ind og ud af ekstreme miljøer. Om hvilke spørgsmål, man skal stille til sine egne og andres holdninger. Og om grænserne for, hvad demokratiet kan rumme. EKSTREMT DEMOKRATISK er en forestilling og et undervisningstilbud, som vil gøre publikum klogere på radikaliseringens væsen. Hvor rummeligt er vores samfund for vilde holdninger? Hvordan opfører man sig ”udemokratisk”? Og hvornår er man ude, hvor man ikke kan bunde? Tilbuddet består af to dele: en forestilling med personlige fortællinger efterfulgt af en dialogworkshop, hvor eleverne får lov til at stille deres spørgsmål og bliver opfordret til at diskutere forestillingens tematikker sammen med de medvirkende. Undervisningstilbuddet udbydes gratis i begrænset omfang til skoler i Københavns Kommune. For booking og information kontakt C:NTACT på mail: booking@contact.dk.

Tidspunkt:

Tirsdag 13. oktober 2020 til Torsdag 31. december 2020
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Møde en række mennesker, der har befundet sig i ekstreme miljøer, men fandt vejene ud igen, og lad dine elever indgå i en åben dialog om demokratiets rummelighed og grænser.