Digitale identiteter og hadtale på nettet
Tech Sapiens
Arrangør:Tech Sapiens
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Er der forskel på den du er i virkeligheden og den du forestiller på Sociale Medier? I dette forløb skal eleverne via eksempler fra deres egen hverdag på sociale medier forholde sig til forskellen mellem identitet i den fysiske verden og på sociale medier. Vi runder forløbet af med eksempler på såkaldt ‘had-tale’ online. Via et spørgeskema tager vi en snak om elevernes egne erfaringer med hadtale på nettet. Eleverne introduceres til begreber som identitet og selvfremstilling og vi tager en snak om forskellige måder at iscenesætte sig selv på de sociale medier - f.eks. gennem filtre, følgere, kommentarer mv. Læringsmål: Eleverne kan forklare begreber som identitet, selvfremstilling og hadtale Eleverne kan forhold sig kritisk til Sociale Mediers ‘perfekte’ fremstillinger Eleverne kan redegøre for forskellige værktøjer til at redigere ens digitale identitet

Tidspunkt:

Mandag 25. april 2022 til Torsdag 22. december 2022
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Er der forskel på den du er i virkeligheden og den du forestiller på Sociale Medier? Eleverne lære om selvfremstilling og at forholde sig kritisk til Sociale Mediers ‘perfekte’ fremstilling.