Digital identitet og hadtale på nettet
Digital identitet
Arrangør:Tech Sapiens
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
I dette forløb skal eleverne via eksempler fra deres egen hverdag på sociale medier forholde sig til forskellen mellem identitet i den fysiske verden og på sociale medier. Vi runder forløbet af med eksempler på såkaldt ‘had-tale’ online. Via et spørgeskema tager vi en snak om elevernes egne erfaringer med hadtale på nettet. Eleverne introduceres til begreber som identitet og selvfremstilling og vi tager en snak om forskellige måder at iscenesætte sig selv på de sociale medier - f.eks. gennem filtre, følgere, kommentarer mv. Læringsmål: • eleverne kan forklare begreber som identitet, selvfremstilling og hadtale • eleverne kan forhold sig kritisk til Sociale Mediers ‘perfekte’ fremstillinger • eleverne kan redegøre for forskellige værktøjer til at redigere ens digitale identitet

Tidspunkt:

Mandag 1. februar 2021 til Fredag 31. december 2021
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Er der forskel på den, du er i virkeligheden og den du forestiller på Sociale Medier? Vi snakker digital og fysisk identitet og runder af med en snak om 'hate' og hadetale på nettet.