Den innovative projektuge
 innovation den innovative projektopgave design
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Målgruppe: Udskolingselever 7.-9. klasse. Antal elever: ca. 1-3 udskolingsklasser. Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk Ved booking skal desuden skrives: 1) Ønsket forløb /titel på forløbet 2) Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) 3) Skolens navn 4) Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) 5) Antal elever (cirka) og klassetrin. Forløb kan anvendes som forberedelse til 9. klassernes projektopgave.

Tidspunkt:

Mandag 2. september 2019 til Fredag 19. juni 2020
Sted:
Finder sted på skolen
I den innovative projektuge udvikler udskolingselever nye innovative løsninger på virkelighedsnære problemer. Der arbejdes med en innovativ proces samt casebaseret med en skabende tilgang.