CO2 og pandekager i Bøllemosen (med mulighed for fokus på dansk som andetsprog)
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Kontakt os ca. 14 dage før turen omkring ønsket tidspunkt for dagen, lærerens forventninger og elevernes forudsætninger. Vigtigt: medbring pandekagedej, flydende margarine og sukker. Sascha Ethelberg Mobil 28304421 Email: sascha@ethelberg.net

Tidspunkt:

Mandag 13. august 2018 til Torsdag 11. marts 2021
Sted:
Københavns Naturskole, Bøllemosen
Skodsborgvej 400
2942
Skodsborg
Information og booking:
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi på et niveau, som passer til klassetrinet. Eleverne samler brænde til bålet og laver pandekager over bålet.