Brug din stemme
Elever på skolefolkemøde 2019
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Temadagen afvikles i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler på Nørrebro. Alternativt på jeres skole, hvis et større lokale er til rådighed. Tid: 9-15.00. Sted: Global Platform, Fælledvej 12, 2200 København N. Undervisere fra Mellemfolkeligt Samvirke. Booking: Send en mail til Stine Thuge, sth@ms.dk, med følgende oplysninger: Skolens navn, klassetrin, kontaktperson og mail. Angiv hvilken måned og evt. ugedag i 2021, du ønsker.

Tidspunkt:

Mandag 3. maj 2021 til Fredag 17. december 2021
Sted:
Global Platform
Fælledvej 12
2200
København N
Styrk den demokratiske dialog, del meninger og skab forandringer. Fokus er på elevernes muligheder for at deltage i demokratiet og handle på sager, de synes er vigtige. Kobles til kommunalvalg 2021