Bogforums skolescener 2017
Bogforum
Fag: Dansk
Pris:
Praktiske informationer:
Programmet byder på de mest læste danske børne- og ungdomsbogsforfattere, og det er tilrettelagt, så det imødekommer Fælles Mål for danskfaget og skolereformens krav om Åben Skole. Københavns Kommune har reserveret pladser til 40 klasser. Læs mere på www.bogforum.dk

Tidspunkt:

Fredag 10. november 2017
Sted:
Bella Center Copenhagen
Center Boulevard 5
2300
København S
Information og booking:
På scenerne fortæller populære forfattere om deres egne værker, så det er muligt at integrere besøget i klassernes årsplan. Vi inviterer de tilmeldte klasser til at indsende spørgsmål til forfatterne.