Adfærd på sociale medier og digital dannelse
Billede af unge der er online på computer og mobil
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Forløbet består af to besøg af konsulent i klassen. Hvert besøg varer 90 min. Mellem de to besøg arbejder klassen med online materialer. Skriv eller ring til rasmus@kottpoulsen.dk / tlf: 28129303 og aftal et tidspunkt for de to besøg. Jeg underviser dagligt udskolingensklasser og har en umiddelbar og praktisk tilgang til de store elever. Jeg er uddannet pædagog og kandidat i informationsteknologi og arbejder som afdelingsleder af en klub på Frederiksberg.

Tidspunkt:

Torsdag 1. august 2019 til Onsdag 1. juli 2020
Sted:
Finder sted på skolen
Indhold: God tone, fornuftig og respektfuld online adfærd, digital identitet, deling af privat/intimt indhold, ansigtsløs kommunikation, mobning og chikane online og respekt for hinandens grænser.