Adfærd på sociale medier og digital dannelse
Billede af unge der er online på computer og mobil
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Forløbet består af to besøg af konsulent i klassen. Hvert besøg varer 90 min. Mellem de to besøg arbejder klassen med online materialer. Forløbet kan også afvikles på (Teams) el. den digitale platform som jeres klasse benytter. Skriv eller ring til rasmus@kottpoulsen.dk / tlf: 28129303 og aftal et tidspunkt for de to besøg. Jeg underviser dagligt udskolingensklasser og har en umiddelbar og praktisk tilgang til de store elever. Jeg er uddannet pædagog og kandidat i informationsteknologi og arbejder som afdelingsleder af en klub på Frederiksberg.

Tidspunkt:

Fredag 1. januar 2021 til Fredag 31. december 2021
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Indhold: God tone, fornuftig og respektfuld online adfærd, digital identitet, deling af privat/intimt indhold, ansigtsløs kommunikation, mobning og chikane online og respekt for hinandens grænser.