1. Sund digital trivsel

  Sund digital trivsel er et klassebaseret forløb, som giver elever og forældre viden og redskaber til at sikre gode digitale vaner. Forløbet tilpasses elevernes alder og har fokus på at fremme trivsel.

  Fag:
  Dansk
  Mediefag
  Sundheds- og seksualundervisning
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Indskoling
  Emner:
  Digital
  Digital dannelse
  Energi
  Glæde
  Hverdag
  Onsdag 1. november 2023 til Tirsdag 31. december 2024
  Gratis