1. STEM: Københavns CO2-neutrale Energisystem

  Vi arbejder med fysikbegreberne elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Forløbet tager udgangspunkt i Hovedstadens energiforsyning, og hvordan vi kan få et CO2-neutralt energisystem.

  Fag:
  Fysik/kemi
  Klassetrin:
  Udskoling
  Emner:
  CO2
  Energi
  STEM x Teknologiforståelse
  STEM med særligt fokus på Science
  Tirsdag 1. oktober 2019 til Fredag 26. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 2. STEM: Søens økosystem og klima

  Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og bunddyr.

  Fag:
  Biologi
  Klassetrin:
  Udskoling
  Emner:
  Dyr
  Kredsløb
  STEM med særligt fokus på Science
  Vand
  Mandag 12. august 2019 til Fredag 26. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 3. STEM: Din klimatilpassede by

  Bliv klogere på de klimaforandringer, der rammer Hovedstadsområdet. Prøv at redde byen fra oversvømmelse, lav vejrobservationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model.

  Fag:
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Emner:
  Byudvikling
  Klima
  STEM x Teknologiforståelse
  STEM med særligt fokus på Science
  Vejr
  Mandag 1. oktober 2018 til Fredag 26. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 4. STEM: Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

  Et fællesfagligt fokusforløb, hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen.

  Fag:
  Geografi
  Samfundsfag
  Klassetrin:
  Udskoling
  Emner:
  Bæredygtighed
  Kredsløb
  STEM x Teknologiforståelse
  STEM med særligt fokus på Science
  Vand
  Mandag 12. august 2019 til Fredag 26. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 5. Plantning i klimaskoven

  Vi går ind i den næsten 200 år gamle skov Kongelunden og finder både modertræer og deres afkom. Vi snakker om de forskellige arters styrkesider og flytter nogle af de små planter til klimaskoven.

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  CO2
  STEM med særligt fokus på Science
  Skov
  Natur
  Planter
  Tirsdag 5. november 2019 til Fredag 15. november 2019
  Gratis for københavnske folkeskoler
 6. Musesjov og rævestreger

  Vi sætter fokus på musen og ræven. Gennem sjove og sanselige aktiviteter undersøger eleverne forskellene på rov- og byttedyr. I røgter musefælder, undersøger kranier og håndterer levende mus.

  Fag:
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Emner:
  Anatomi
  Dyr
  STEM med særligt fokus på Science
  Natur
  Sanser
  Mandag 28. oktober 2019 til Fredag 7. februar 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 7. December i det gamle skovløberhus

  Vores store succes om livets gang hos brødrene på Havgården genopstår i ny forklædning! Hos skovløberen i Kongelunden skal både piger og drenge i 1880’erne arbejde hårdt for det daglige brød.

  Fag:
  Historie
  Håndværk og design
  Madkundskab
  Natur/teknologi
  Samfundsfag
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Emner:
  Historie
  Håndværk
  STEM x Teknologiforståelse
  Skov
  Planter
  Mandag 2. december 2019 til Fredag 20. december 2019
  Gratis for københavnske folkeskoler
 8. Bier og blomster- og honning!

  Honningbien er et socialt insekt med en vigtig rolle i bestøvning af planter. Eleverne undersøger bier og blomster, besøger bi-gården iført bi-dragter, og slynger og smager på biernes honning.

  Fag:
  Biologi
  Madkundskab
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Anatomi
  Blomster
  Dyr
  STEM med særligt fokus på Science
  Natur
  Mandag 7. august 2017 til Fredag 26. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 9. Verdensmål på Kastellet

  Eleverne får gennem dialog, sang og øvelser indblik i FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Vi har fået en unik mulighed for at benytte Kastellets spændende rum som ramme for undervisningen.

  Fag:
  Biologi
  Dansk
  Geografi
  Historie
  Samfundsfag
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Adfærd
  Bæredygtighed
  STEM med særligt fokus på Teknologi
  STEM med særligt fokus på Science
  Mad
  Tirsdag 21. maj 2019 til Tirsdag 30. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 10. Klimaforandringer og verdensmål i ZOO

  Tag på klimarejse i ZOO! På turen opdager vi, hvordan dyr forskellige steder i verden, er truet af faktorer som klimaforandringer, skovfældning, udledning af plastik og handel med vilde dyr.

  Fag:
  Biologi
  Geografi
  Natur/teknologi
  Samfundsfag
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Adfærd
  Bæredygtighed
  Dyr
  Klima
  STEM med særligt fokus på Science
  Torsdag 16. maj 2019 til Torsdag 25. juni 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler

Sider