1. Fugle på Amager Fælled

  Udstyret med en planche og i små grupper arbejder eleverne ud i terræn med at iagttage og diskutere forskellige fugles ydre anatomi og tilpasninger, f.eks. typer af næb, kløer og bevægelsesmønstre

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Anatomi
  Dyr
  Natur
  STEM med særligt fokus på Science
  Tilpasning
  Mandag 12. august 2019 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 2. Insekter og andre små dyr på Amager Fælled

  Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og et slagnet til hver gruppe. De skal indfange og sortere små dyr- gerne hurtigløbende.

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Emner:
  Dyr
  Natur
  Naturskole
  STEM med særligt fokus på Science
  Mandag 12. august 2019 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 3. Søens dyreliv på Amager Fælled

  I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas. Aktiviteten foregår på egen hånd.

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Dyr
  Natur
  STEM med særligt fokus på Science
  Mandag 12. august 2019 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 4. Biologi- søen og tørvemosen som biotop (mulighed for fokus på dansk som andetsprog)

  Undersøgelse af vandet og livet i vandet (Bøllemosen). Vi fanger smådyr med fiskenet og går på tørvemosen. Eleverne fokuserer på fagord og forfaglige ord, som de skal lære og få mulighed for at træne.

  Fag:
  Biologi
  Dansk
  Fysik/kemi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Dyr
  Natur
  Sprog
  Vand
  Mandag 13. august 2018 til Torsdag 24. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 5. Biologi- søen og tørvemosen som biotop

  Undersøgelse af vandet og livet i vandet (Bøllemosen). Vi fanger smådyr med fiskenet og går på tørvemosen.

  Fag:
  Biologi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Anatomi
  Dyr
  Natur
  Vand
  Mandag 13. august 2018 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 6. Bøllemose-løbet

  Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten. Kort, beskrivelse og materiale udskrives på skolen.

  Fag:
  Biologi
  Dansk
  Geografi
  Idræt
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Idræt
  Motion
  Natur
  Skov
  Mandag 13. august 2018 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 7. GPS-løb i Bøllemosen

  Vi snakker om træers opbygning, eleverne lærer at nøgle arter efter bøger og går på jagt efter de forskellige træer med GPS.

  Fag:
  Idræt
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Idræt
  Motion
  Natur
  Mandag 13. august 2018 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 8. Hjortens brunst og parring- kronvildt

  Naturskolens beliggenhed ved Dyrehaven giver mulighed for at studere kronvildtet, når de er i brunst. Vi tager på ekspedition og kigger nærmere på dyrenes adfærd.

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Adfærd
  Dyr
  Efterår
  Natur
  Skov
  Mandag 28. september 2020 til Fredag 9. oktober 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 9. Muldjord og morjord (med mulighed for fokus på dansk som andetsprog)

  Der arbejdes i grupper. Skoven beskrives: Lys/mørk, fugtig/tør. Der laves jordbundsundersøgelser i bøgeskov og i granskov, fx jordens pH-værdi og fugtighed. Vi ser på jordbundsprofilen.

  Fag:
  Biologi
  Dansk
  Fysik/kemi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Natur
  Skov
  Mandag 13. august 2018 til Torsdag 24. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 10. Pattedyr i skoven (Bøllemosen)

  I skoven lever en mangfoldighed af dyr. Vi går på opdagelse i skoven og leder efter pattedyr eller spor fra disse. Hvor lever dyrene, hvem er fjender, og hvem er venner?

  Fag:
  Biologi
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Emner:
  Dyr
  Natur
  Skov
  Mandag 13. august 2018 til Fredag 25. juni 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler

Sider