1. Adventure Race på Kattinge Værk

  Bliv udfordret gennem fysisk aktivitet og teamsamarbejde i naturen på og omkring Kattinge Værk. En dag med fuld fart på, fysisk udfoldelse, samarbejde og afgørende valg med konsekvenser.

  Fag:
  Idræt
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Cykel
  Motion
  Samarbejde
  Skov
  Torsdag 5. november 2020 til Torsdag 25. februar 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 2. Båleksperten på Kattinge Værk

  I forløbet Båleksperten lærer eleverne de forskellige grundregler indenfor båltænding, vi sanker brænde i skoven, lærer forskellige båltyper og bruger det dejlige bål og gløder til lækre smagsprøver.

  Fag:
  Natur/teknologi
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Emner:
  Bål
  Mad
  Natur
  Skov
  Tirsdag 17. november 2020 til Torsdag 25. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 3. Dyrenes vinter på Kattinge Værk

  Vi undersøger dyrenes levesteder og levevilkår i skoven og ved fjorden om vinteren og i det tidlige forår. Vi skal prøve at spotte så mange dyr, eller spor efter dyr, som muligt.

  Fag:
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Emner:
  Dyr
  Evolution
  Natur
  Skov
  Tilpasning
  Tirsdag 2. marts 2021 til Torsdag 25. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 4. Fugledag ved Roskilde Fjord

  Vi starter med at kigge på udstoppede fugle og deres tilpasninger til forskellige levesteder. Herefter går vi med kikkerter ud til fjorden, i skoven og til Kattinge Søs fugletårn og spotter fugle.

  Fag:
  Dansk
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Emner:
  Dyr
  Evolution
  Natur
  Skov
  Tilpasning
  Tirsdag 17. november 2020 til Torsdag 25. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 5. Juleværksted på Kattinge Værk

  Kom til juleværksted på Kattinge Værk! Dagen vil bestå af flere værksteder, hvor man kan snitte og høre julehistorier, lave smagsprøver over bål og gå i skoven og finde materialer til juledekorationer

  Fag:
  Billedkunst
  Natur/teknologi
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Emner:
  Billedkunst
  Bål
  Jul
  Natur
  Skov
  Onsdag 2. december 2020 til Torsdag 17. december 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 6. Mountainbike i Boserup Skov

  En dag med sjov og udfordring i skoven omkring Kattinge Værk. Vi vil arbejde med teknik, balance og fart på forskelligt underlag og på forskellige niveauer, med hjertebanken og sommerfugle i maven.

  Fag:
  Idræt
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Cykel
  Idræt
  Motion
  Skov
  Torsdag 5. november 2020 til Torsdag 25. februar 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 7. Mountainbike orienteringsløb på Kattinge Værk

  Dagen vil kombinere cykling på mountainbike i skoven og finde orienteringsposter på kort. En dag med masser af fysisk aktivitet, faglig indsigt, gruppedynamik og vigtige valg.

  Fag:
  Geografi
  Idræt
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Udskoling
  Emner:
  Balance
  Bevægelse
  Cykel
  Samarbejde
  Skov
  Tirsdag 2. marts 2021 til Torsdag 25. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 8. Orienteringsløb omkring Kattinge Værk

  En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk. I vil blive grundigt introduceret til kort, kompas, afstande og området gennem praktiske, fysiske øvelser.

  Fag:
  Idræt
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Idræt
  Natur
  Navigation
  Skov
  Tirsdag 17. november 2020 til Torsdag 25. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler
 9. Svampejagt i Boserup Skov

  Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som er nabo til Kattinge Værk. Skoven har på grund af sin alder et rigt liv af mange forskellige typer svampe, som eleverne skal indsamle og opdele.

  Fag:
  Biologi
  Madkundskab
  Natur/teknologi
  Klassetrin:
  Indskoling
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Bevægelse
  Mad
  Natur
  Samarbejde
  Skov
  Tirsdag 20. oktober 2020 til Torsdag 29. oktober 2020
  Gratis for københavnske folkeskoler
 10. Vinteovernatning på Kattinge Værks lejrplads

  En unik mulighed for at komme helt tæt på naturen i den ”mørke periode”. Vi opbygger en lejr og lærer bl.a. om bål, mad og madlavning, årstiden, komfort og basale overlevelsesteknikker.

  Fag:
  Natur/teknologi
  Understøttende undervisning
  Klassetrin:
  Mellemtrin
  Udskoling
  Emner:
  Adfærd
  Bevægelse
  Overnatning
  Samarbejde
  Trivsel
  Mandag 16. november 2020 til Mandag 22. marts 2021
  Gratis for københavnske folkeskoler

Sider