Spilbaseret læring med skoleskak

Sted

Skakkens Hus – hjernens motionscenter®
Sølvgade 15
1307
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Gratis spilbaserede læringsforløb der skaber nye veje til læring. Et forløb består af 4 timers spændende skoleskakundervisning for en folkeskoleklasse.
Bydel

FOR ALLE MÅLGRUPPER
Både klasser fra indskoling, mellemtrin, udskoling og/eller specialklasse kan deltage.

FORMAT
Varighed: 4 timer i skoletiden.

INDHOLD
Med SPILBASERET LÆRING MED SKOLESKAK får elever og undervisere et lynkursus i skakspillets regler, adfærd og struktur.
Efter de første 90 min. praksisnær undervisning deltager de efterfølgende mod hinanden i en lille turnering. Alle er vindere, da alle får oplevelsen af ro, koncentration og planlægning. 

UDBYTTE
Med forløbet oplever eleverne ro, koncentration, læring i flow og trivsel på tværs.
Eleverne introduceres for spilbaseret læring / playful learning med skoleskak, og oplever nye veje til læring på tværs af elevtyper, klasser, køn og etnicitet.
Helt konkret oplever eleverne værdien af at holde fokus, koncentration og tænke fremad. De øver ”1-2-skakro” og oplever nye sider af sig selv og hinanden, især når det afvikles fysisk med øjenkontakt og ønske om god kamp over brættet.
Erfaringen er, at underviserne vil opleve nye sider af eleverne og elevgruppen, som kan medtages i den videre, daglige undervisning. 

TILMELDING 
Kontakt laer@skoleskak.dk / 3139 0369 hvis I gerne vil være med.