Smådyr på land

Sted

Karen Blixen Museum
Rungsted Strandvej 111
2960
Rungsted Kyst

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Tag eleverne med på feltundersøgelser i den urørte skov i Karen Blixens vilde Fuglereservat.

Hvilke smådyr lever på landjorden og i luften? Hvordan genkender man de forskellige smådyr? Hvordan er dyrene tilpasset forskellige levesteder i naturen?
NB: Dette forløb kan først bestilles efter påskeferien 2024.

Vi udforsker landlevende smådyr i vildskoven og på engen blandt blomstrende urter, dødt ved og hundredårige gamle træer i Karen Blixen Fuglereservat. Fuglereservatet er rigt på dyreliv og rummer alt fra spændende insekter til bløddyr, orme, spindlere, krebsdyr, tusindben og skolopendere. 

Vi starter i museets udstilling, hvor eleverne introduceres til forskellige dyregrupper og levesteder på land. Derefter udforsker eleverne vildskoven med forskellige redskaber, og dyrene studeres med lup i sorteringsbakker og små terrarier. Museets naturformidler guider eleverne gennem artsbestemmelserne ved brug af bestemmelsesduge. 

Undervejs lærer eleverne om dyrenes tilpasninger til de forskellige levesteder på landjorden og om de små dyrs funktion og vigtige betydning for naturens trivsel.   

Karen Blixen Fuglereservat på Rungstedlund er et 15 Ha stort naturområde, som er helt unikt, idet det siden 1958 har været drevet efter Karen Blixens udstukne retningslinjer med målet om at sikre optimal trivsel for fugleliv og biodiversitet. Karen Blixen var en pioner inden for naturbevarelse, og området rummer i dag mange væsentlige elementer for biodiversitet i form af hundredårige gamle træer, vildskov, åbent græsland med køer og heste, vådområder, dødt ved, krat og blomsterhave.