Fuglenes forunderlige verden

Sted

Karen Blixen Museum
Rungsted Strandvej 111
2960
Rungsted Kyst

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Tag eleverne med på feltundersøgelser af danske fugle i Karen Blixens vilde Fuglereservat.

Hvorfor ser fuglene ud, som de gør? Hvordan afspejler fuglenes udseende deres forskellige levevis? Og hvilke krav stiller fuglene til deres levesteder?

Eleverne undersøger, beskriver og diskuterer fugles udseende og tilpasninger til forskellige levesteder. Vi starter i museets udstilling, hvor eleverne øver sig i at genkende og beskrive særlige karakteristika ved en række almindelige danske fuglearter ved brug af udstoppede fugle. Derefter går vi ud i Fuglereservatet, hvor eleverne iagttager levende fugle ved brug af kikkert og øver sig i at artsbestemme. Baseret på elevernes egne iagttagelser og perspektiveringer taler vi om forskellige fuglearters tilpasninger og levesteder. Undervejs udforsker vi Fuglereservatet, som bl.a. rummer 150 fuglekasser og et rigt fugleliv.  

Det var Karen Blixens store fascination af fugle, som førte til oprettelsen af Fuglereservatet på Rungstedlund. Karen Blixen Fuglereservat er et 15 Ha stort naturområde, som er helt unikt, idet det siden 1958 har været drevet efter Karen Blixens udstukne retningslinjer med målet at sikre optimal trivsel for fuglelivet. Karen Blixen var en pioner inden for naturbevarelse, og området rummer i dag mange væsentlige elementer for biodiversitet i form af hundredårige gamle træer, vildskov, åbent græsland med køer og heste, vådområder, dødt ved, krat og blomsterhave.