teenYOGAspace
Vi udbyder teenyoga særligt tilrettelagt elevernes behov og udfordringer. Undervisningen kan foregå som kortere forløb i forbindelse med emneuger, temaer eller som del af idrætsundervisningen, eller som længere forløb som valgfag, understøttende undervisning eller lignende. Yoga støtter eleverne i arbejdet med at finde frem til, hvem de er og hvad de gerne vil. De får en pause fra alle forventningerne i et rum der er sikkert, fortroligt og accepterende. Vi erfaringen med mange forskellige grupper af børn og unge og undervisningen kan tilrettelægges børn og unge med særlige behov, socialt udsatte børn og unge, og skoleklasser med samarbejdsudfordringer, såvel som helt velfungerende børn og unge, der har brug for at finde indre ro, styrke og smidighed i krop og tanker. www.teenyogaspace.com/da/
Teknik- og miljø forvaltningen Københavns Kommune
Kunstneriske og arkitektoniske workshops for børn
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune
De bemandede legepladser er et gratis mødested for børn og unge i byen, hvor der er personale tilknyttet. Vi er et rummeligt, inkluderende og eksperimenterende frirum, der skaber rammerne for autentisk læring i andre kontekster, hvor børnene kan restitutere, se, mærke og opleve noget nyt. De bemandede legepladser kan være med til at skabe et kontekstskift og har rammerne for den understøttende undervisning - hvad end det gælder 45 minutters bevægelse, hjemkundskab, billedkunst eller biologi.
Teknik- og Miljøforvaltningen, De Bemandede Legepladser
Hold udeskole på Naturlegepladsen. Naturlegepladsen i Valbyparken er en 25000m² stor sports og naturlegeplads, med gode faciliteter og ideelle rammer for udeksoleprojekter, idærtsaktiviteter, bål- og friluftsliv. Naturlegepladsen er bemandet mandag til fredag. Personalet assisterer med at skabe en velfungerende ramme omkring aktiviteterne og projekterne, så I kan fokusere på indholdet. Desuden kan personalet også tilbyde at forberede f.eks. GPS-løb, bålaktiviteter, naturprojekter eller friluftslivsaktiviteter med læringsindhold efter aftale, i.f.t. Jeres planlægning. Ring og hør nærmere i.f.t. Jeres behov for at flytte undervisningen ud af klasseværelset og ud i Københavns største park. København – din by
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
København har vundet EU-Kommissionens prestigefyldte pris European Green Capital, fordi vi i København er gode til at kombinere bæredygtige løsninger med vækst og livskvalitet – og fordi vi meget gerne deler viden med resten af verden. Vi tilbyder også events, der er relevante for skoler, hvor børn og unge har mulighed for at lære om, hvordan vi sammen gør byen grønnere.
Terra Nova
FutureForce er en interaktiv skoleforestilling og en online platform med spil, udfordringer og læring om miljø og klima. Vi involverer børn i alderen 10-12 år igennem hele forestillingen og giver dem derefter password til en "hemmelig" online platform hvor de bliver trænet i miljøheltens ædle kunst. På platformen udfordres de gennem 50 Quests i 10 Levels, hvor de skal undersøge og selv komme med kreative forslag til hvordan vi alle kan gøre ting bedre og anderledes indenfor kategorierne Vand, Energi, Genbrug, Mad og Bæredygtighed. Alt styres af børnene selv og de skal både tage stilling til egne udfordringer såvel som andre unge heltes arbejde.
Terra Nova
Interaktiv teater og GBL (Game Based Learning) om miljø, klima og bæredygtighed. FutureForce er en interaktiv teaterforestilling og webbaseret spilleplatform for børn i 5. og 6. klasse, som underviser og aktiverer dem i forhold til miljø og bæredygtighed. En dag sparker to miljøhelte døren ind til et klasselokale. De kæmper mod den globale organisation Ego Industries, der gør menneskene på jorden så egoistiske og apatiske, at verdens fremtid ser mørk ud - de har brug for børnenes hjælp til skabe en lysere fremtid! I slutningen af forestillingen bliver de taget i helte-ed og får deres egen helteprofil på en online træningsplatform, hvor de sammen med deres klassekammerater løser tankevækkende og faglige opgaver om miljø og bæredygtighed, mens de stiger i levels, får seje superkræfter og har det sjovt. Opgaverne foregår mest ude i den virkelige verden og dokumenteres og pointsættes online.
The Act
The Act udbyder performance stykket 'Andre' til elever i 8. klasse og opefter i dansk og samfundsfag. Stykket er en spejling af den vestlige kulturs opdeling af verden i hvem der er ‘fremme’ i tiden, og hvem der er ‘tilbage’, og denne opdelings betydning for vores selvforståelse og syn på ‘andre’. I stykket bliver vores samfund tildelt en anden rolle end vanligt, når to fra fremtiden ankommer og forudindtaget hævder at vi er ‘bagud’ og har brug for deres hjælp! Forestillingen spilles i elevernes klasseværelse og efterfølges af en dialog med eleverne om forestillingen og dens tema.
The secret company
En campingvogn opstilles på skolen. Vi inviterer eleverne ind i vognen en ad gangen for at de kan dele en personlig historie eller en hemmelighed. Vi samler og arkiverer historierne som lydfiler, som eleverne efterfølgende transskriberer. Bagefter tilrettelægges et undervisningsforløb i samarbejde med faglæreren omkring historiefortælling, hvor eleverne i grupper samarbejder omkring at finde parallelhistorier og perspektivere deres egne historie. Forløbet omfatter altså hele den kreative og refleksive proces omkring historiefortælling - fra den mundtlige overlevering til et færdigt skriftligt og visuelt produkt. Vi har udarbejdet en håndbog, som læreren kan støtte sig til under forløbet. Projektet henvender sig til børn/unge fra 7. klasse og opefter. Om campingvognsmetoden Campingvognsmetoden er udviklet til at skabe nærvær og tryghed. Med enkle midler kan man få gæsten i campingvognen til at åbne sig og dele personlige historier, tanker og holdninger. I campingvognen er det det enkelte menneske, der er i centrum. Metoden er grundigt efterprøvet og har vist sig brugbar i flere forskellige sammenhænge, bl.a. på den musisk-kreative profilskole Sønderbro skole på Amager, Rysensteen Gymnasium samt i forbindelse med diverse kunst- og performancesammenhænge såsom Kitt Johnsons site specific peformancefestival "Mellemrum" i 2008 og Trevor Davis' Metropolis-festival i 2007/2008/2014 samt i projektet "I København har jeg hjemme" i samarbejde med Københavns Musikteater (2013). Se filmen om projektet på Sønderbro Skole http://youtu.be/T3EmpteJ96c "Det er en rigtig god måde at give børnene en forståelse af, at de har en historie, og at de skaber historie." Skolelederen "Jeg synes, det har været rigtig fedt at være her, fordi man kan fortælle om mange forskellige ting, og så kan man snakke om tingene." Eleven "Jeg tror, det er værdifuldt for den enkelte at dele sin historie og få adgang til et trygt rum med et nærværende menneske, som er oprigtigt interesseret i at høre, hvad der rør sig inde i dem. Jeg tror, det er meget frisættende og kan bestyrke dem." Antropologen "Det, jeg synes er skønt ved det her projekt, er, at man netop tager den enkelte elevs historie alvorligt" Læreren "De muligheder, der ligger i projektet her, er, at man forhåbentlig kan få øjnene op for litteratur på en ny måde - historiefortælling i det hele taget - og at man rummer en historie selv." Læreren "Der er mange af de ting, vi gerne vil i klasseværelset, som man kan gøre her - eksempelvis undervisningsdifferentiering - det er jo per elev her, det er min historie, vi arbejder med." Skolelederen
The Why Foundation
FILMKLUB ASK WHY? Med biografen som klasseværelse tryllebinder The Why Foundation skoleelever i Københavns Kommune gennem visning af 3 banebrydende dokumentarfilm årligt. Biografklubben har til formål at øge elevernes viden og bevidsthed omkring det samfund de er en del af og verdenen omkring dem.
Thomas Dambo
Thomas Dambo har er kunstner og designer som er specialiseret i at arbejde med genbrug. Han har et værksted på Østerbro, hvorfra han og hans ansatte bygger alt fra møbler til store kunstværker ud af genbrugsmaterialer, som de finder rundt omkring i København, og transporterer tilbage til værkstedet på deres ladcykler. Thomas Dambo har stor erfaring med at holde workshops med børn og unge i alle aldre, hvor deltagerne lærer om potentialet i at bruge "affald" som en ressource til sjove og brugbare projekter. Dette kan eksempelvis være at lave en skulptur ud af fuglehuse, et tæppe af gamle plastikposer eller et juletræ ud af pap. En workshop vil typisk blive holdt ude på skolerne, men der er også mulighed for at komme forbi Thomas' værksted eller et tredje sted, eksempelvis i forbindelse med et større arrangement. For mere om Thomas Dambos arbejde, send en mail eller besøg hans hjemmeside www.thomasdambo.com

Sider