Thorvaldsens Museum
 
Tivoli
Vi har mange læringstilbud til både indskoling, mellemtrin og udskoling. De er alle udarbejdet så de understøtter Nye Fælles Mål og der lægges vægt på dialog og hands on læring, hvor teori og praksis understøtter hinanden. Derudover vægtes det, at de emner der arbejdes med er særligt relevante at tage i Tivoli for at kigge nærmere på. Der er forløb med fokus på henholdsvis natur/teknologi, dansk, matematik, fysik, historie, idræt og billedkunst. Se mere her: http://www.tivoli.dk/da/skoler/undervisning
TV-Bella 2014 København
TV-Bella er en global lokal tv i Københavns kommune og har til formål at drive en ikke-kommerciel tv-produktionsvirksomhed til, med, om og fra borgerne i Hovedstadsområdet, især Vanløse, Brønshøj, Husum,Rødovre, Valby og Herlev.
Tycho Brahe Planetarium
Skoleforedrag, guideture, undervisning
Tycho Brahe Planetarium
Undervisningsforløbet Missionen til Mars (gratis) Guidetur (600kr. + 25/50kr. pr. person) Skoleforedrag (50kr. pr. person) Film (50 kr. pr. person)
U-turn, Socialforvaltningen
Rusmidler er en af de mange fristelser, man skal tage stilling til, når man er ung. Nogle unge eksperimenterer med rusmidler uden problemer, mens det kan føre til problemer for andre. Hvis I oplever, at en eller flere elever har konkrete problemer med rusmidler, som ikke kan håndteres via skolens egne indsatser f.eks. med SSP, kan I med U-turns nye skoletilbud tage udfordringen op og være med til at sikre, at jeres elever indgår i et miljø med fokus på trivsel og en hensigtsmæssig rusmiddelkultur. Tilbuddet indeholder forskellige elementer – vi aftaler, hvad der passer til jer. Indhold •Et indledende møde med klassens (klasse-/kontakt)lærere for at skabe afklaring ift. de konkrete problemer/udfordringer •Et møde med klassens elever •Et forældremøde – evt. sammen med eleverne •Et møde med alle klassens lærere – f.eks. om kommunikationen med unge, der har rusmiddelproblemer •Tilbud om samtaler til unge med rusmiddelproblemer, deres forældre og lærere •Hjælp til at skolen/klassen får udviklet og implementeret en rusmiddelpolitik og –handleplan. Målgruppe Elever i 7.-9. klasse samt deres lærere og forældre
UCC
CFU udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. Vi betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København.
Uddannelse
3-årig skuespilleruddannelse. Skolen tilbyder også forestillinger og kurser af kortere eller længere varighed for skoleklasser og andre interesserede
Undervisning i Samtidskunst
Vi er kurator Tijana Miskovic og billedkunstner Nina Wengel, begge selv aktive på kunstscenen og ajour med hvad der sker på kulturscenen. Vi har gennem vores mangeårige samarbejde opbygget en stor viden om kunst og har god kontakt til både institutioner og personer der arbejder med kunst. Vi vil aktivere vores netværk for at give eleverne en unik mulighed for at komme tæt på den danske kunstscene. Det indholdsmæssige fokus vil være at bringe kunsten tættere på elevernes liv og pege på kunsten som en aktiv del af det samfund vi lever i. Da vores ugangspunkt/målsætning er, at samtidskunst er for alle, har vi udarbejdet et forløb, der med hensyn til elevernes læringstrin, henvender sig til alle allersgrupper.
Ungdomsbyen
Ungdomsbyen er et kursuscenter og et mødested for skolen og det omgivende samfund. Ungdomsbyen tilbyder kurser til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om aktuelle samfundstemaer. Udvíklingen af kurserne sker i samarbejde med erhvervsliv, organisationer, ministerier, kommuner og andre partnere. Med fokus på innovation og nytænkning tilbyder Ungdomsbyen en palet af kompetencer inden for pædagogisk udvikling.
Uppercut Danseteater
Uppercut Danseteater har danseforestillinger for børn i alle folkeskolens klasser. Vi leverer danseteater for børn og unge i høj kunstnerisk kvalitet. Ud over det tilbyder Uppercut Danseteater workshops med kompagniets professionelle dansere, både i forbindelse med forestillinger på turné, og når vi spiller hjemme i Dansekapellet. Vi tilbyder også "uafhænginge" workshops, specifikt designet til den enkelte skoles behov. Hovedsageligt arbejder vi med breakdance, moderne dans og fysisk teater.

Sider