Beyond Coffee
I økologisk kaffegrums indsamlet i Københavns Kommune dyrker vi økologiske østershatte i containere i byen. Vi arbejder med genbrug af ressourcer, cirkulær økonomi, økologi og kulinarisk inspiration. Dette vil vi gerne dele med københavnske skoler i form af rundvisninger og workshops på vores farm.
BIBIANA Danmark
M/S BIBIANA er Danmarks første kunstskib for børn. Skibet blev søsat i sommeren 2015 og har siden været på to togter rundt i Danmark. I sommeren og efteråret 2017 vil skibet drage ud på sit tredje togt, så endnu flere børn kan få gavn af kunsten og aktiviteterne om bord. M/S BIBIANA er en sejlende udstillings- og undervisningsplatform for børnekunst og -kultur. M/S BIBIANA samarbejder løbende med både nationale og internationale illustratorer, så udover at møde M/S BIBIANAs dygtige formidlere om bord, kan man også møde disse illustratorer og deltage i kreative workshops med dem.
BIBLIOTEKET - Kreakorpset, Rentemestervej, Københavns Biblioteker
Kreakorpset er åben skole tilbud fra BIBLIOTEKET og Børnekulturhuset Sokkelundlille. Vores formål er bl.a. at understøtte børn og unge i egen dannelse og uddannelse og understøtte de læringstilbud BIBLIOTEKET i øvrigt udbyder. Kreakorpset/BIBLIOTEKET kan understøtte alle fag gennem kreative workshop, som f.eks tekstil formgivning, collage, tegning, konstruktioner og tryk. Med vores faglighed supplerer vi lærernes undervisning. Et workshopforløb kan kombineres med BIBLIOTEKET’s øvrige tilbud til skolerne. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med læreren med udgangspunkt i klassetrinnet. Vi afholder vores workshops i det store værksted på 3. sal.
Bibliotekshuset, Amagerbro Kultur
Børnearrangementer. Bibliotekshuset på Rodosvej er først og fremmest et familie- og ønskebibliotek med et væld af aktiviteter og tiltag for både børn, unge og voksne.
Bicycle Innovation Lab
Projektbeskrivelse Børnene på 5. og 6. klassetrin inviteres som en del af deres skoleundervisning i Cykelværkstedet til et 4-dages kursus, hvor de selv vedligeholder og reparerer deres cykler. Hvorefter de kan få sin cykel ”certificeret” som en trafiksikker cykel. Efter ca. 3 måneder holdes en opsummerings dag hvor de kan få bekræftet om cyklen stadig er trafiksikker og i god stand. På kurset gennemgås, hvad der skal til for at cyklen er sikker og lovlig, samt hvordan man kan foretage simple reparationer og vedligehold. Formålet med projektet er flere: • At fastholde børn som cyklister ved at give dem redskaber til selv at vedligeholde og reparere deres cykler. • At tilbyde de børn der ikke har en cykel, en lånecykel i hele 3 måneders perioden. • At øge sikkerheden. Dårligt vedligeholdte og ulovlige cykler er farlige cykler, der hvor cyklisten lettere kan komme ud for ulykker, især på grund af manglende synlighed, men også på grund af svigt på egen cykel. • At give børnene viden om, hvad lovkravene er til en cykel med hensyn til ringeklokke, reflekser, bremser mm. • At fastholde en cykelkultur, hvor børnene bibringes en stolthed ved at kunne vedligeholde og reparere deres cykel selv.
BIOFOS
BIOFOS besøgstjeneste KloakLab til gratis undervisnings forløb for folkeskole elever fra 3.-10. klasse (og gymnasieelever). Vi fokusere på miljø, spildevand, ressourcer, klima og mange andre ting. Vi har et moderne formidlingslokale hvor eleverne kan lave små forsøg og opleve mikroorganismer helt tæt på. Alle besøg er naturligvis knyttet til processen omkring rensning af spildevand og vi komme ud og ser renseanlægget. Se mere på kloaklab.dk hvor der kan bookes forløb og forsøgsvejledninger ligger til fri afbenyttelse.
Biyunforeningen
Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Foreningen har som formål at fremme og styrke livskvaliteten både fysisk og psykisk og med Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden i særdeleshed. Det er udviklet 2 moderne Qi Gong (body/mind) metoder til børn og unge. Qi Gong er øvelser med langsomme bevægelser. De aktiverer elevernes egne kompetencer til at skabe ro, stilhed og koncentration - og lærer dem at få bedre relationer med klassekammeraterne - i følge svensk forskning. Elever og undervisere oplever at det er sjovt og givende – og at øvelserne er nemme at lære. Biyunforeningen i Sverige og Norge har arbejdet de sidste 15 år i skoler og børnehaver.
Biyunforeningen i Danmark
Qi Gong er en moderne evidensbaseret body/mind-metode – med langsomme og enkle bevægelser. Aktiverer elevernes egne kompetencer og innovative evner til at skabe ro, stilhed og koncentration. Effekter (10 års forskning fra Sverige): Færre følelsesmæssige problemer og mindre stress blandt eleverne, bedre relationer med klassekammeraterne/med andre. Qi Gong er udviklet for indskoling ,mellemtrin og udskoling. Populær og anvendt med succes i mange svenske skoler, gymnasier og videregående uddannelser de seneste 15 år.
Blågården
Sammenlagt enhed med litteratur, kultur, sport. Bibliotek, kulturhus, sportshal.
Blågården
Køn og kriger – forløb for 5.-6. klasse på Blågårdens Bibliotek. Kathrine Noes Sørensen, der er Undervisnings- og Udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet i Roskilde skriver om hvorfor samarbejde, hvorfor vikingetiden er vigtig: For at forstå sin samtid må man forstå sin fortid. Vikingetiden er den periode i Danmarkshistorien, hvor Danmark som nation formes og hvor kristendommen indføres – begge dele begivenheder, som stadig har betydning i dag: at få indblik i vikingetiden kan hjælpe til at afdække og forklare nutidige strukturer og dynamikker. Et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og Blågårdens Bibliotek giver eleverne en særlig mulighed for at trække på flere forskellige fagligheder i dette arbejde. Bibliotekets fagpersonale præsenterer eleverne for arbejdet med kilder og kildekritik, mens Vikingeskibsmuseets underviser leverer en eksperimentalarkæologisk tilgang til arbejdet med vikingetiden og dens betydning i dag. I Åben Skoles ånd får eleverne gennem mødet med bibliotek og museum direkte adgang til det omgivende samfund og til den sidste nye forskning, som rør sig på begge områder. Samtidig får de gennem arbejdet med fortiden en forståelse for nutiden. Forløbet foregår over tre formiddage kl. 9-11 på Blågårdens Bibliotek. Aktiviteter er: Intro til vikingetid og diskussion af videnskabelig metode. Fortid og perspektivering. Hands-on øvelser. Eksperimental arkæologisk tilgang og demonstration af bla. våben. Kilder og kildekritik. Er afprøvet på 4.-6. klassetrin. Tilmelding på dorugt@kff.kk.dk
Bogforums skolescener
Samarbejde mellem Åben Skole og Bogforums Skolescener. Bogforums skolescener præsenterer et bredt program henvendt til såvel indskoling som mellemtrin og udskoling. På scenerne fortæller populære forfattere om ét eller flere af deres egne værker. På den måde er det muligt at integrere besøget på messen i klassernes årsplan. Programmet byder på de mest læste danske ungdoms- og børnebogsforfattere, og det er tilrettelagt, så det imødekommer Fælles Mål for danskfaget og skolereformens krav om Åben Skole. Bogforum ligger fra 26. til 28. oktober 2018.

Sider