Unknowned
 
'U - teater for dig' på Folketeatret
’U - teater for dig’ inviterer børn og deres voksne til forunderlige teateroplevelser på Folketeatret. Efter hver forestilling åbner det Kunstneriske Laboratorium (fri entré), hvor børnene og de voksne kreativt kan være sammen om oplevelsen i teatersalen og lade den lagre sig på deres helt egen måde med perler, farver, lim og sakse. De ”kunstneriske eksperimenter” kan også bidrage til at gøre teaterturen synlig i skolen og derhjemme, og inspirere til videre samtale om emner fra forestillingen. Der er også gode idéer til at forberede børnene på teaterbesøget og integrere oplevelsen i det daglige didaktiske arbejde - og medbragte madpakker er altid velkomne!
ADHD-foreningen
ADHD-foreningen arbejder for at ruste mennesker med ADHD og deres pårørende til at kunne håndtere de udfordringer ADHD giver i deres liv. Dette sker både direkte til mennesker berørt af ADHD og gennem opkvalificering af relevante professionelle aktører. Vi tilbyder blandt andet viden, sparring og undervisning i ADHD til berørte såvel som professionelle med kontakt til mennesker med ADHD uanset alder.
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling
Adgang til Åben Skole skal bruges i forbindelse med booking af nye og eksisterende undervisningsforløb - specifikt Verdenstimen og Copenhagen Bug Fest.
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling
Øresundsmiljøskolen
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, BUF
 
AFUKs Daghøjskole
Vi udbyder levende kurser i "Cirkus på Skemaet" samt "Pli, Ynde & Kvajepligt".
Aktivitetspiloterne IVS
Vi vil gerne udbyde 2 forskellige endagskurser med fokus på bevægelse i folkeskolen. Kursus 1: Aktivitetspatrulje - Hvordan kan bevægelse og motion styrke læring i klassen? Få et indblik i, hvordan bevægelse påvirker hjernen og mærk effekten på egen krop og hoved. Vi giver eleverne redskaber til selv at udvikle små, korte bevægelsesaktiviteter, som kan bruges i den faglige undervisning i alle fag. Kursus 2: Innovation og bevægelse - Styrk dine elevers kreative og innovative evner gennem arbejdet med bevægelse, og hvordan bevægelse kan bruges i den faglige undervisning. Vi præsenterer små bevægelsesaktiviteter, der kan inspirere eleverne til at videreudvikle og arbejde innovativt med deres egne idéer.
AKTØR
Workshops med udgangspunkt i professionelt Børne- Ungdomsteater
Alba Nowik Production
Tilbuddet er et interaktivt læringsunivers, der etableres på skolen. Målgruppen er indskolings-trinene fra 0-3 klasse. Man kan opleve universet i koncentrerede forløb af 2 timers varighed eller man kan vælge at have et længerevarende workshopforløb (1-2 mdr.), hvor eleverne bliver medskabere af universet. Universet hedder Galitternes tid og handler om en stamme af væsner kaldet Galitter, der er materialiseret i små 25 cm høje avatar-figurer. Grebet er at lade hvert barn have en fysisk Galitfigur (en slags avater) med rundt i oplevelsen (eller under projektperioden). Igennem handlingen og oplevelserne skabes der en relation mellem barn og Galit. Galitten er hovedpersonen og en nøgle til viden og fortælling. Konceptet bag universet er udviklet over to år og af flere omgange afviklet for og med omkring 800 store børnehavebørn og indskolingselever i 2013 og 2014. I Alba Nowik Production kalder vi formen Hands On Teater (HOT) - som er en interaktiv oplevelsesform, hvor eleverne, der oplever handlingen, er medskabere, udforskere og animatorer af elementer i fortællingen. Hands On Teatret er struktureret omkring et fragmenteret dramaturgisk forløb. Eleverne bevæger sig igennem handlingen, som er en vekselvirkning mellem iscenesatte hændelser, interaktive afsnit, hvor eleverne er i dialog med rollespillere og hinanden, samt afsnit hvor eleverne på egen hånd skaber sig erfaringer og leger i universet. Læringsrum: Når man går på opdagelseslæring i universet, møder man fire læringsrum, som fortællingen spinder sig igennem. 1. Et kreativt skabelsesrum - hvor man laver en Galit og bygger dens karakter op. 2. Et rum for praksislæring om gruppedynamik og demokratiske processer 3. Et undringens læringsrum, der arbejder med elevernes evne til at forholde sig kritisk til verden og skabe egne løsninger på kendte problemstillinger. 4. Et alkymistisk fysiklaboratorium, hvor kendte fysikforsøg iscenesættes i universfortællingens ramme. Vi taler om partikkelverdner, sorte huller, tyngdekraft og andre fysiske fænomener, som gøres levende og relevante, når eleverne skal hjælpe Galitterne med at vende hjem til den dimension de kommer fra. Temaer: Samfund: Hvad er et samfund - hvad består det af og hvordan er forholdet mellem individ og fællesskab. Temaet fremkaldes i omed at man arbejder med et miniature samfund bestående af Galitterne. Galitternes verden er inspireret af gamle stammesamfund og benytter sig af metoder som råd, vidensmissioner, og subjektiv perspektivering, når problemstillinger skal løses i fællesskabet. Bæredygtighed: Fortællingens omdrejningspunkt er en speciel ressource Galitterne skal bruge for at vende hjem. Denne ressource er sparsom og kan let forsvinde. Man kan udvinde den og anvende den på mange måder - enten til gavn for Galitterne eller for at udnytte ressourcens kraft til gavn for grådige mennesker. Eleverne kommer sammen med Galitteren til at skabe ressourcen, arbejde med at opbevare den og ikke mindst arbejde med at omsætte den til gavn for Galitterne og miljøet. Fysikkens verden: Magien fra fysikkens verden sættes ind i en fortællingens kontekst og perspektiveres derved. F.eks. arbejdes der med det klassiske citron batteriforsøg iscenesat som den livgivende model, der, når den fungerer kan give liv til et nyt Galit-hjerte (en diodelampe) Læringspotentiale: - Dansk, hvor man kan arbejde med historiefortælling omkring universet, som fiktive ”artikler” (ord og billeder) der ligges på en online platform, hvor indsamlet materiale kommunikeres. - Naturfag, omdrejningpunktet er transformation af stof og hvordan noget stof kan omdannes til energi. Vi taler om stofferne tilstande, i form at konkrete referencer til elevernes hverdag. Partikelverden beskrives eksemplevis med billeder som støv. Der arbejde med konkrete fysiske forsøg såsom skabelsen af et citron batteri. Omkring de fysiske fænomener findes der en række mytologiske fortællinger, som er en slags religion for Galitterne. - Samfundsfag, hvor halvdelen af oplevelsen handler om at finde sig tilrette i en samfundsstruktur og organisere sig for at overvinde udfordringer, der forstyrrer samfundets balance. Innovation: I de længerevarende forløb arbejder man med kulturopbygning og med at udvikle ideer, til hvordan et Galitterensamfund på jorden kan bliver bedst muligt. Man kigger på Galitternes verden som en model på et samfund, der i sin fremmedhed skaber et fornyelsesrum. Her skabes og ideudvikles indenfor universets præmisser - men perspektiveres ind i menneskenes verden. Er man interesseret i et længerevarende forløb kan det potentielt udvikles som et huskunstnerprojekt om universskabelse.

Sider