Artikel

Udskolings talenter

Vi søsætter fra skoleåret 2018/2019 en særlig indsats for elever i udskolingsklasserne, som efterspørger ekstraordinære faglige udfordringer.

Udskolingstalenter er en del af den store politisk vedtagne indsats; Et løft til udskolingen.

Med Udskolingstalenter bliver det muligt – både på jeres skole – på tværs af klasser og på tværs af skoler – at få hjælp til at skræddersy talentforløb/potentialeforløb målrettet elevhold, som har mod på, lyst til, og efterspørger faglige udfordringer udover det sædvanlige.

Talentforløbene kan have form af turboforløb, valgfagsforløb, camps, et skemalagt undervisningstilbud 2 timer om ugen, mm.
Vi kan – sammen med jer – udvikle talentforløb/potentialeforløb indenfor alle fag – og på tværs af fag, så både læringsprogression og trivsel sikres.

Eksempler kunne være

  • FN`s Verdensmål
  • Innovation og entreprenørskab
  • Skrivecamp
  • Science
  • Matematik
  • Politik og samfundsfag
  • Avanceret engelsk
  • Kodning, programmering og e-sport
  • Kunst og musik
  • Madkundskab

Talentforløbene er en del af Åben Skole, og skolerne har mulighed for at trække på Åben Skoles store netværk af eksterne samarbejdspartnere.
Udgiften til eksterne undervisere på talentforløb finansieres via midler fra Et Løft til udskolingen

Hvis I har ideer til et talentforløb på jeres skole – alene eller sammen med en eller flere skoler, eller har elever som I mener kunne drage fordel af et sådan forløb, og som I mener vil profitere af særlige – og spændende – faglige udfordringer – så tøv endelig ikke med at sende en mail til Claus Poulsen claupo@buf.kk.dk med overskriften: Udskolingstalenter

Vi glæder os til at sætte baren højt for jeres talentfulde elever

Vh

Åben Skole - Teamet