Artikel

Artikel

Temaforløb om Digital Dannelse

Digital dannelse er et temaforløb for 0.-9. klasse, hvor eleverne gennem forskellige moduler bliver klædt på til at begå sig i den digitale verden.

I de seneste par år har det ikke været muligt at åbne en avis eller tænde for en nyhedsudsendelse, uden at blive mødt med rystende og ubehagelige historier om børn eller unge, der er kommet galt af sted på de sociale medier. Ofte historier om, hvordan helt legitim online adfærd bliver misbrugt eller løber af sporet, så den unge pludseligt og uforvarende ser sig selv anbragt i pinlige, smertefulde og uoverskuelige situationer.
Det er en påtrængende opgave for både skole og hjem at forebygge og imødegå disse ubehagelige hændelser.

Men, digital dannelse er mere end blot beskyttelse, og derfor har dette temalæringsforløb til formål at udvikle hele den palet af kompetencer, som er forudsætningen for, at børnene og de unge kan skabe sig et rigt, reflekteret og trygt online liv i en digitaliseret og medialiseret verden.
Det er kompetencer som, foruden trygheds- og sikkerhedsaspektet, også omfatter informationskompetence og evnen til at navigere i- og kommunikere med det offentlige, digitale Danmarks institutioner og myndigheder.  Også her har mange unge nemlig udfordringer.
 

Praktisk information

 • I oversigten kan I se, hvad temaforløbene indholder på de forskellige klassetrin, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, at de afvikles.
  I kataloget kan I læse beskrivelser af de enkelte elementer.
 • En tilmelding til læringsforløbet er som udgangspunkt en tilmelding til alle pakkens elementer på det pågældende klassetrin
 • Det er lærerens/teamets ansvar at sikre den didaktiske kobling mellem elementerne i forløbet, men der kan hentes råd og vejledning hos pæd. konsulent Torben Bichel Nielsen / Fagligt Center
 • Forløbet adresserer en lang række faglige mål
  - I det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  - I faget dansk, især inden for færdigheds- og videnskategorien
     ’It og kommunikation’
  - I samfundsfag, især ift. kravet om, at Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund

Hvad skal I gøre, hvis I vil være med?
Du tilmelder dig ved at kontakte temaforløbets tovholder i Fagligt Center, Torben Bichel Nielsen, på mail: tornie@kk.dk. Der aftales et indledende møde på skolen eller et telefonmøde, hvor vi drøfter evt. lokal tilpasning og mulige tilvalg.
Overvej på forhånd, på hvilket tidspunkt af året, det vil passe dig at afvikle forløbet, og hvilke ugedage og tidspunkter der vil passe jer.

Forældremødet
Har I brug for at få en ekstern fagperson til at holde oplæg om digital dannelse og online trivsel for forældregrupper, formidler vi gerne en oplægsholder der efterfølgende faciliterer en debat.
Kontakt: Torben Bichel Nielsen, Fagligt Center; tornie@kk.dk
Udgiften til oplægsholder afholdes af skolen selv.

Se oversigt her
Se katalog her