Artikel

TEMAFORLØB: Mit grønne kommunalvalg

Få forståelse for samspillet mellem at sætte sit kryds til kommunalvalget og hvilken rolle byen spiller i at skabe en grøn fremtid. Forløbet afsluttes med en grøn valgdebat med lokalpolitikere.

I efteråret 2017 skal Københavns borgere igen afgive stemme til kommunevalg. Mange unge har en begrænset viden om lokaldemokratiet, og deres muligheder for at få indflydelse på det. Med dette læringsforløb er der fokus på at give københavnske elever i udskolingen en større forståelse af hvilke beslutninger de folkevalgte politikere i Borgerrepræsentationen kan træffe, hvordan de forhandler og prioriterer og hvordan beslutningerne kan have indflydelse på unges liv. Omdrejningspunktet for forløbet er Københavns rolle som en grøn storby. Igennem forløbet vil eleverne reflektere over og komme med bud på hvem der kan bidrage med løsninger på klimaudfordringerne og hvordan; både på global plan, nationalt, i byerne og som individ. Forløbet skal bidrage til at give eleverne en forståelse af hvilken rolle en by spiller i forhold til landspolitiske og globale beslutninger, samt hvordan man som borger kan påvirke bystyrets beslutninger.

Som afslutning på forløbet skal eleverne i dialog med byens lokalpolitikere til en grøn valgdebat på Københavns Rådhus d. 8. november, hvor de skal diskutere politikernes grønne valgprogram, samt: Hvem skal løse klimaudfordringerne? det globale samfund, staten, byerne eller individet?

Forløbet henvender sig til udskolingsklasser og strækker sig over fire undervisningsdele fra september til november.

Der er et begrænset antal pladser og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet ved henvendelse til Louise Dalsgaard på mail EA2C@buf.kk.dk eller telefon 21636481. 

Læs mere om forløbet, de fire undervisningsdele og booking her.