Artikel

Temaforløb: Digital dannelse

Digital dannelse er et temaforløb for 4.-9. klasse, hvor eleverne gennem forskellige moduler bliver klædt på til at begå sig i den digitale verden. Læs mere og find tilmelding her.

Et temaforløbet er et læringsforløb, som består af et eller flere moduler indenfor samme overordnede tema, som i dette tilfælde er digital dannelse. 

Temalæringsforløbet om digital dannelse har til formål at udvikle hele den palet af kompetencer, som er forudsætningen for at børn og unge kan skabe sig et rigt, reflekteret og trygt online liv i en digitaliseret og medialiseret verden. Det er kompetencer som, foruden trygheds- og sikkerhedsaspektet, også omfatter informationskompetence og evnen til at navigere i- og kommunikere med det offentlige, digitale Danmarks institutioner og myndigheder. Også her har mange unge nemlig udfordringer. 

Den helt grundlæggende indsats i forhold til at skabe fundamentet for et godt online liv består imidlertid i at styrke børnenes multimodale kompetencer, dvs. deres evne til kvalificeret at kunne læse, forstå og – ikke mindst – udtrykke sig i tidens online teksttyper. Derfor indeholder temaforløbet for udskolingen også et tilbud om en ’MasterClass’, hvor eleverne over fem skoledage får intensiv træning i deres multimodale udtryksevner gennem ét af tre forløb med film/billeder/web.

Temaforløbet kan bookes både til klasser fra 4.-9., og der er forskelligt indhold og fokus til de forskellige årgange. Vi anbefaler, at modulerne tages i en bestemt rækkefølge. Du kan læse mere om temaforløbet for de forskellige årgange nedenfor. 

Temaforløb for 4.-6. klasse:

På 4.-6. årgang består temaforløbet af tre dele, som faciliteres af Center for Digtital Dannelse:

  • Digital dannelse - børnenes onlineliv og trivsel.

Du kan læse mere om indholdet her

Temaforløb for 7. klassetrin:

På 7. årgang består temaforløbet af tre eksterne bidrag og en valgfri masterclass. Vi anbefaler, at temerne afvikles i følgende rækkefølge:

  • Køn, krop og seksualitet online/offline - Sex og Samfund
  • Informationskompetence - Københavns Hovedbibliotek
  • Sociale medier og digital dannelse - Rasmus Poulsen, SSP Frederikberg
  • MasterClass - Multimodale kompetencer (valgfrit) - Torben Bichel Nielsen, Fagligt Center, BUF. 

Temaerne indehoder flere undervisningsgange pr. udbyder.

Her kan du finde mere information om indholdet på de forskellige moduler.

Temaforløb for 8. og 9. klassetrin: 

På 8. og 9. årgang består temaforløbet af fire eksterne bidrag og en valgfri MasterClass. Vi anbefaler, at temaerne afvikles i følgende rækkefølge:

  • Køn, krop og seksualitet online/offline - Sex og Samfund
  • Informationskompetence - Københavns Hovedbibliotek
  • Digital borger - ung finder vej - Københavns Borgerservice
  • Sociale medier og digital dannelse - Rasmus Poulsen, SSP Frederiksberg
  • MasterClass - Multimodale kompetencer (valgfrit) - Torben Bichel Nielsen, Fagligt Center, BUF.

Temaerne indehoder flere undervisningsgange pr. udbyder.

Her kan du finde mere information om indholdet i de forskellige moduler.

Tilmelding:

Du tilmelder dig ved at kontakte temaforløbets tovholder i Fagligt Center,Torben Bichel Nielsen, på mail: tbn@buf.kk.dk eller på telefon 2829 4219. Der aftales et indledende møde på skolen eller et telefonmøde, hvor vi drøfter lokale ønsker, forudsætninger og ekstra muligheder og tilvalg. Overvej på forhånd hvilket tidspunkt af året, det vil passe dig at afvikle forløbet. Bemærk, at forløbet for 4. – 6. klassetrin først kan bookes fra oktober 2017, og at pakken til disse årgange kun indeholder ét element, som forestås af Center for Digital Dannelse.