Artikel

Skole-erhvervssamarbejde

Københavnske skoleelever skal løse virkelighedsnære problemstillinger for erhvervslivet med kompetencer inden for naturfag og teknologi.

De københavnske skoleelever skal styrke deres kompetencer inden for naturfag og teknologi. Samtidig skal de have større viden om deres muligheder efter folkeskolen, så de bliver bedre rustet til at vælge deres uddannelsesvej. Derfor skal alle elever i enten 6. eller 7. klasse løse virkelige udfordringer for en virksomhed, og dette gennem designprocesser fra naturfagenes og teknologiens verden.

Skolerne kan vælge at køre indsatsen selv, eller vælge et forløb indenfor tre temaer: Coding Class, Klima eller Byggeri. Forløbene er bygget op om en innovativ proces, hvor eleverne får stillet opgaver af virksomhederne, og sammen med eksterne undervisere, klassens lærer og virksomheden, skal eleverne udvikle løsninger. Som afslutning præsenterer eleverne deres ideer for virksomheden og får feed back på proces og produkt.

Skole-erhvervindsatsen er en videreudvikling af succesprojektet Coding Class, som har kørt på ca. halvdelen af skolerne siden 2016. Indsatsen kører fra næste skoleår og minimum fire år frem, og I kan nå at være med.