Artikel

Sidste chance for tilmelding!

Kompetenceforløb i Åben Skole med fokus på forankring, skole/erhverv og meningsfulde partnerskaber med undervisning i byens spændende læringsmiljøer.

Kompetenceudviklingsforløbet har til formål at give viden og værktøjer til at bruge undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer i skolens daglige undervisning. Eksterne læringsmiljøer består i denne omgang af Arbejdermuseet, Design Museum Danmark, Statens Museum for Kunst, Zoo, Københavns befæstning og Blox, samt andre virksomheder som vil blive oplyst senere. Kurset skal give deltagerne faglige og pædagogiske forudsætninger for at integrere Åben Skole i arbejdet med årets planlægning af undervisning og/eller konkrete projekter og forløb på skolen. Det gælder både korte forløb og længerevarende partnerskaber.

Kurset er baseret på deltagernes interesser og behov i forhold til kvalificering af igangværende eller ønsket arbejde med Åben Skole og er tilrettelagt med fokus på at bibringe deltagernes mulighed for at kunne anvende og forankre det lærte undervejs og efterfølgende gennem løbende sparring og opfølgning.

Hvis det lyder interessant, kan du læse mere om kompetenceudviklingsforløbet her og booke forløbet her.