Artikel

Artikel

Samarbejdspuljen for skoler og foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler. Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration.

Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Det sidste halvandet år har puljen haft en maxgrænse på 25.000 kr. pr. forløb og 50.000 kr. samlet pr. forening om året.

Vi har nu valgt at fjerne loftet for, hvor meget man må søge i resten af 2019.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021.

Puljen er åben for ansøgninger og du kan finde ansøgningsskemaet her

OBS. vi har haft problemer med vores ansøgningsskema (i linket ovenfor) den sidste tid, derfor vil vi anbefale, at I ansøger via. nedenstående word dokument. Udfyld dokumentet og send det til Katrine Bach Holtemann på j86k@kk.dk, så vender vi tilbage i løbet af to ugers tid.