Artikel

Artikel

Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune

Alle midler i samarbejdpuljen er uddelt pr. 19/9/2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Samarbejdspuljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen. Puljen giver tilskud til samarbejde mellem skole og forening med 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 min.).

I 2019 er der blevet uddelt 1 million kr. og for de midler, har puljen finansieret ca. 100 samarbejder mellem skoler og foreninger.

Tak til alle der har været en del af denne succes, der nåede hele vejen rundt i de københavnske foreninger og folkeskoler. 

Der kommer nye midler i 2020, hvor I igen er velkomne til at søge puljen.