Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folke-, special-, dagbehandlingsskoler eller KKFO'er

Samarbjedspuljen opbrugt for 2022

Der har været mange ansøgere til Samarbejdspuljen de seneste måneder, og puljen er desværre brugt for 2022. Vi behandler ansøgninger for samarbejdsforløb i 2023 første gang i starten af december 2022. Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Om samarbjedspuljen 

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Der skal ligge en aftale mellem forening og skole om forløbet før, at der ansøges om tilsagn fra samarbejdspuljen.

Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Der er 1,1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2022-2025.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer i dokumentet nedenfor.

Ansøgningsprocedure

For at ansøge om et Samarbejdspuljeforløb, skal I ansøge via. nedenstående ansøgningsskema/samarbejdsaftale og sende det til Åben Skole postkassen på aabenskoleportalen@buf.kk.dk. Vi behandler ansøgninger til Samarbejdspuljen primo hver måned (med undtagelse af juli).

Andre nyttige links

Hvad det vil sige at være en godkendt folkeoplysende forening, kan I læse mere om lige her (kk.dk).

I kan også finde listen over folkeoplysende foreninger lige her (kk.dk).

I forhold til sikkerheds - og idrætsmæssige spørgsmål benytter vi Dansk Skoleidætsvejledning, som I kan finde lige her (skoleidræt.dk).