Artikel

Artikel

Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler. Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Der skal ligge en aftale mellem forening og skole om forløbet før, at der ansøges om tilsagn fra samarbejdspuljen.

Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Et forløb kan max koste 50.000 kr. og en forening kan max. søge om 100.000 kr. pr. år. 

Der er 1,1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2022-2025.

Ansøg via. nedenstående word dokument. Udfyld dokumentet og send det til Åben Skole postkassen på aabenskoleportalen@buf.kk.dk, så vender vi tilbage i løbet af tre ugers tid.

Hvad det vil sige at være en godkendt folkeoplysende forening, kan I læse mere om lige her.

I kan også finde listen over folkeoplysende foreninger lige her. 

Ift. sikkerheds - og idrætsmæssige spørgsmål benytter vi Dansk Skoleidætsvejledning, som I kan finde lige her.

OBS. Ansøgningsproceduren forventes opdateret i løbet af 2022. Indtil da gælder ovenstående retningslinjer.