Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folke-, special-, dagbehandlingsskoler eller KKFO'er

Om samarbjedspuljen 

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Der skal ligge en aftale mellem forening og skole om forløbet før, at der ansøges om tilsagn fra samarbejdspuljen.

Midlerne udbetales til foreningerne. Det giver mulighed for eventuel frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Der er 1,1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2022-2025.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer i dokumentet nedenfor.

Ansøgningsprocedure

Der har været ekstraordinært søgning til samarbejdspuljen i starten af 2023. Der er givet tilsagn for alle midler i puljen, og vi behandler derfor ikke yderligere ansøgninger til samarbejdsaftaler.

Fra december 2023 vil det være muligt at ansøge til samarbejdspuljen i 2024.

Andre nyttige links

Hvad det vil sige at være en godkendt folkeoplysende forening, kan I læse mere om lige her (kk.dk).

I kan også finde listen over folkeoplysende foreninger lige her (kk.dk).

I forhold til sikkerheds - og idrætsmæssige spørgsmål benytter vi Dansk Skoleidætsvejledning, som I kan finde lige her (skoleidræt.dk).