Artikel

Artikel

Pop-up-pulje til samarbejder mellem fritidscentre/-hjem og eksterne aktører

Pilotsamarbejderne skal styrke og inspirere børnene i deres fritid, og bygge bro til det etablerede kultur- og foreningsliv.

Pop-up-pulje til samarbejder mellem fritidscentre, fritidshjem og folkeoplysende foreninger, børnekulturhuse, biblioteker, frie aktører og idepolitiske organisationer (i det følgende under fællesbetegnelsen: eksterne aktører) i Københavns Kommune.

 

Formål og rammer

Med fritidsreform stilles der krav om, at de 16 nyetablerede fritidscentre åbner sig mere mod omverdenen og øger samarbejdet med kultur- og fritidslivet.

Fagligt Center under Børne- & Ungdomsforvaltningen har afsat en pulje på 500.000,- til at iværksætte en række samarbejder mellem de københavnske fritidscentre, fritidshjem og eksterne aktører. Samarbejderne skal styrke og inspirere børnene i deres fritid, og bygge bro til det etablerede kultur- og foreningsliv.

Der kan søges tilskud til samarbejdet med 300,- pr. time. Mindste sammenhængende forløb er 2 timer i træk, hvilket udløser 600,-. Midlerne udbetales efter elektronisk fakturering til den eksterne aktør. Derudover udbetales 1.000,- til den eksterne aktør til planlægning af forløbet

Hvem kan søge

Fritidscenter/fritidshjem og den eksterne aktør skal lave en fælles ansøgning.

Ansøgningen laves på dette elektronisk ansøgningsskema.

Kriterier for forløb:

  • Forløbet skal afvikles i efteråret 2017.
  • Ansøgningen skal indeholde en startdato og en slutdato.
  • Der gives som udgangspunkt tilskud til én instruktør pr. forløb. (I særlige tilfælde kan der dispenseres for dette, hvis der er stærke argumenter for, at forløbet kræver mere end én instruktør.)
  • Puljen skal søges, og tilsagn skal være på plads INDEN et forløb igangsættes, ellers kan der som udgangspunkt ikke forventes tilskud.

Der er løbende ansøgningsfrist og puljen kan søges fra d. 21. juni 2017. Vi behandler ansøgninger første gang d. 16/8-17. Derefter behandles ansøgninger løbende, men senest indenfor 10 arbejdsdage.

Kontakt

For mere information vedrørende samarbejder – kontakt Julie Schmidt Hansen på: ck93@buf.kk.dk eller tlf. 23296700

Nyttige links:

Kulturhuse og biblioteker drevet af Kultur- og Fritidsforvaltningen

Her finder du en oversigt over biblioteker, kulturhuse, etc. drevet af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Oversigt over fritidscentre

Her finder du en oversigt over byens fritidscentre

Foreninger, der tidligere har indgået samarbejde med skoler

Her finder du en oversigt over de foreninger, som har indgået et eller flere samarbejder med skoler og modtaget støtte fra skole/foreningspuljen.

Dette er ment som inspiration. Hvis I har lyst til at arbejde sammen med en anden ekstern aktør end de foreslåede, er det også en mulighed.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.