Artikel

NYT ÅBEN SKOLE KONCEPT

Vi præsenterer nu et nyt koncept for Åben Skole, hvor vi tilbyder partnerskaber med eksterne leverandører. Læs mere her.

 

Fremtidens Åben Skole

... er udviklet på baggrund af en række tilbagemeldinger gennem de seneste 2½ år fra skolelærere, skoleledelser, Åbenskole-ambassadører, samarbejdspartnere, vores chefer og vores kolleger i forvaltningen, vores borgmester, erfaringer fra andre kommuner og vores egen fornemmelse for, hvad der er essensen i Åben Skole.  Fremtidens Åben Skole er også udviklet ud fra en økonomisk nødvendighed. Nogle midler falder bort – andre midler, med særlige bindinger består – men mere om det lidt længere nede i teksten.

Hvor har samarbejdet mellem skolerne og de eksterne partnere allerstørst effekt?

Hvis vi virkelig skal vælge – så mener vi, at det er indenfor feltet: Fremtidens Kompetencer, at vores eksterne partnere i samarbejde med lærerne kan tilføre undervisningen allermest værdi. På side tre i vores beskrivelse af Fremtidens Åben Skole vil I se, hvad vi opfatter som Fremtidens Kompetencer. De er inspireret af Lord David Puttnams spørgsmål: Hvilke borgere ønsker vi, skal udgøre fremtidens samfund? – og af Steen Hildebrandts sætning: Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der hvor vi er på vej hen.

Fremtidens Åben Skole indeholder tre forskellige tilbud til skolerne

Åben Skole-tilbud Classic skaleret ned fra 3.500 gratis tilbud til 1.000 gratis tilbud via www.aabenskole.kk.dk
En række Temalæringsforløb, med udgangspunkt i specifikke temaer, som efterspørges på skolerne. Vi sammensætter et forløb med typisk 4-8 moduler, hvor vi sætter nogle af vores allerbedste og mest relevante samarbejdspartnere i spil. Temalæringsforløbene skalerer vi op, så de hver tilbydes 10-20 klasser pr skoleår.
Et antal gensidigt forpligtende 2 - 3-årige partnerskaber mellem skole og en ekstern samarbejdspartner. Vi har pt. økonomi til 26 partnerskaber, som også inkluderer et turboforløb, 10 partnerskaber uden et turboforløb, og 10 turboforløb uden et partnerskab.

Økonomi

Midlerne til indkøb af Åben Skole-tilbud, så de bliver gratis for klasserne at bruge, bliver færre, og forsvinder helt med udgangen af 2019.

Turboforløb og partnerskaber: Vi har gennem 2½ år fået kontakt til mange virkelig interessante eksterne samarbejdspartnere, som sammen med jeres lærere kan berige elevernes skolegang. Og hvis vi ikke bare kan indkøbe deres tilbud – må vi gøre noget andet.

Vi laver i Fremtidens Åben Skole en tættere sammenkobling mellem vores nuværende koncept for turboforløb og Åben Skole. Der er midler til turboforløb også i de kommende år. Et turboforløb er et kortere (typisk 3-6 ugers) intensivt læringsforløb indenfor fagene; dansk, matematik eller naturfag og er koblet med en ekstern partner. Vi har historisk finansieret 15-21 turboforløb pr. skoleår på baggrund af ansøgninger fra skolerne. Den eksterne partner har fået et beløb og skolen har fået et beløb til at lave turbo for. Vi vil gerne længere ud til flere skoler for de samme midler. Derfor bliver beløbet fremover mindre til skolerne, men flere elever får glæde af samarbejderne med de eksterne partnere.

Man kan som skole byde ind på tre former for partnerskaber/turboforløb:

 • Partnerskab inklusiv turboforløb. Vi har pt. økonomi til 26 partnerskaber inklusiv turboforløb pr. skoleår
  • Skolen og en ekstern partner bliver matchet på baggrund af skolens behov og ønsker. Samarbejdet mellem skole og ekstern partner, skal indeholde et turboforløb efter aftale partnerne imellem, samt et yderligere samarbejde med andre klasser på skolen efter aftale mellem skolen og den eksterne partner.
  • Et partnerskab mellem en skole og en ekstern partner kører som udgangspunkt i to skoleår – med mulighed for forlængelse – altså i 2017/2018 og 2018/2019.
  • Et partnerskab inklusiv et turboforløb udløser 25.000,- til skolen.
  • Åben Skole afholder udgifterne til den eksterne partner.
 • Partnerskab eksklusiv turboforløb. Vi har økonomi til 10 partnerskaber eksklusiv turboforløb
  • Skolen og en ekstern partner bliver matchet på baggrund af skolens behov og ønsker.Hvad partneren skal byde ind med aftales i en tæt dialog med skolen.
  • Et partnerskab mellem en skole og en ekstern partner kører som udgangspunkt i to skoleår – med mulighed for forlængelse – altså i 2017/2018 og 2018/2019.
  • Partnerskabet betragter vi som et godt Åben Skole-tilbud til skolen, og udløser derfor ingen ekstra midler til skolen.
  • Åben Skole afholder udgifterne til den eksterne partner.
 • Turboforløb uden partnerskab. Vi har økonomi til 10 turboforløb uden partnerskab
  • Skolen og en ekstern partner bliver matchet på baggrund af skolens behov og ønsker. Den eksterne partner og skolen aftaler i fællesskab et turboforløb. Et turboforløb uden partnerskab udløser 25.000,- til skolen. Åben Skole afholder udgiften til den eksterne partner.

Nederst på siden kan du finde mere information om Fremtidens Åben Skole:

 • En lidt nøjere beskrivelse af konceptet
 • Et inspirationskatalog hvor 38 af vores håndplukkede eksterne samarbejdspartnere har udfyldt en side hver, omkring hvad de specielt vil kunne tilbyde jeres skole.
 • En interessetilkendegivelsesskabelon

Proces videre frem

Hvis I er potentielt interesserede i at indgå i et partnerskab med eller uden turboforløb, eller i et rent turboforløb uden partnerskab – så vil vi bede jer om at udfylde den vedhæftede interessetilkendegivelse og sende senest onsdag d. 29. marts til Julie Schmidt Hansen på ck93@buf.kk.dk

Hver skole skal vælge en intern partnerskabsgruppe bestående af;

 • En repræsentant for ledelsen
 • Ansvarlig for skolens Pædagogiske Lærings Center, hvis der er et sådan på skolen
 • En Åben Skole-ambassadør.

I må meget gerne kigge inspirationskataloget igennem – og måske prioritere et par af udbyderne, når I sender interessetilkendegivelsen tilbage – men I behøver ikke at foreslå en af de samarbejdspartnere, der er i kataloget. I kan foreslå helt andre partnere – eller I kan lade være med at foreslå nogen.

Herefter følger en proces frem mod sommerferien, hvor vi matcher skoler og partnere. Det er selvfølgelig i sidste ende jer; skolerne, der skal vælge jeres partner – men i Åben Skole-teamet vil vi rigtig gerne rådgive skolerne. Vi har et ret bredt kendskab til udbuddet af partnere, og vil rigtig gerne supportere jer i denne proces. Har I spørgsmål – så er I meget velkomne til at sende en mail til projektleder for Åben Skole; Claus Poulsen: claupo@buf.kk.dk

Vi afholder kick-off møde d. 6. april 2017 i Innovationshuset fra kl. 15-17, hvor de skoler, som ønsker at deltage i en form for samarbejde, skal sende mindst en repræsentant. Hvis man som skole bare gerne vil høre mere om konceptet, er I også meget velkomne.

Venlig hilsen

Åben Skole – Fagligt Center; Helle Dysseholm, Thomas Geiker, Julie Schmidt Hansen og Claus Poulsen