Artikel

I Coding Class løser københavnske skoleelever erhvervslivets udfordringer

Skole- og erhvervsprojektet Coding Class, hvor elever skaber innovative, digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet, vokser. Alle københavnske folkeskoler inviteres nu til at lære deres 6. eller 7. årgang at kode kreative løsninger på erhvervslivet problemstillinger.

I Københavns Kommune ønsker vi at ruste vores børn og unge med færdigheder og kompetencer til det 21. århundrede – herunder kvalificere elevernes læring og motivation samt gøre dem klar til fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked, som i stigende grad efterspørger kompetencer indenfor Teknologi, Naturvidenskab og Entreprenørskab. Derfor sætter vi kodning på skoleskemaet.

Et samarbejde mellem skoler og erhvervslivet - med digital læringskurve

Børne- og Ungdomsforvaltningen har valgt at udvide samarbejdet med erhvervslivet – herunder at videreføre skole- og erhvervsprojektet Coding Class, hvor elever lærer at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet. Projektet har haft stor opbakning både fra erhvervslivet og skoler – således har mere end 100 virksomheder og ca. 3000 elever været igennem et Coding Class forløb, hvor københavnske skoler bliver matchet op med samarbejdspartnere fra erhvervslivet, som stiller eleverne en case fra deres virkelighed. Denne case hjælper eksterne underviserne med at didaktisere, så eleverne kan udarbejde målrettede løsninger til den ved brug af digitale- og innovationskompetencer, som de tilegner sig gennem forløbet.

Dag 1-2-3-4-5

Hele forløbet er koordineret af pædagogiske undervisere, som både giver eleverne viden om kodning og guider dem igennem en struktureret didaktisk innovations- og designproces, der hjælper med at kvalificere løsningsforslag til casen. Undervejs i denne proces modtager eleverne feedback fra deres virksomheden ift. om deres løsningsforslag er på rette kurs eller der er behov for ændringer. Hvert forløb afsluttes med, at klassen besøger den pågældende virksomhed, hvor de pitcher deres idé for udvalgte medarbejdere fra virksomheden (a la Løvens hule) og modtager den endelige feedback. Projektets mål er at give eleverne mulighed for at udforske hvordan de kan arbejde kreativt med digitale løsninger, og hvordan det kan bruges i erhvervslivet.

Forløbet, der strækker sig over ca. 2 måneder, indebærer 5 dages undervisning med eleverne, som varetages af de eksterne undervisere i samarbejde med lærerne, og hvor samarbejdspartnerne også bidrager med virksomhedspræsentation og feedback undervejs og afslutningsvist. Herudover deltager lærerne også i det fælles KickOff, hvor projektet kickstartes mellem lærere og samarbejdspartnere, og casen udarbejdes.

Alle københavnske folkeskoler kan tilmelde deres 6./7. klasser, og tilmelding sker før skoleårets begyndelse. 
Tilmeldingen for skoler er altså lukket for skoleåret 2019/2020. 

 

Vil du vide mere om projektet, så kontakt gerne projektleder Thomas Geiker - cn2x@kk.dk / 2045 9297 eller koordinatorer og undervisere Jakob Damgaard Laursen KK7I@kk.dk og Andreas Birkeholm IF26@kk.dk.