Artikel

I Coding Class løser københavnske skoleelever erhvervslivets udfordringer

Skole- og erhvervsprojektet Coding Class, hvor elever lærer at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet vokser. Skal jeres virksomhed eller skole være med?

I Københavns Kommune ønsker vi at ruste vores børn og unge med færdigheder og kompetencer til det 21. århundrede – herunder kvalificere elevernes læring og motivation samt gøre dem klar til fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked, som i stigende grad efterspørger kompetencer indenfor Teknologi, Naturvidenskab og Entreprenørskab.

Derfor har Børne- og Ungdomsforvaltningen valgt at udvide samarbejdet med erhvervslivet – herunder at videreføre skole- og erhvervsprojektet Coding Class, hvor elever lærer at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet. Projektet har haft stor opbakning både fra erhvervslivet og skoler – således har mere end 100 virksomheder og ca. 3000 elever været igennem et Coding Class forløb, hvor københavnske skoler bliver matchet op med samarbejdspartnere fra erhvervslivet, som stiller eleverne en case fra deres virkelighed. Denne case hjælper eksterne underviserne med at didaktisere, så eleverne kan udarbejde målrettede løsninger til den ved brug af digitale- og innovationskompetencer, som de tilegner sig gennem forløbet.

Hele forløbet er styret og koordineret af pædagogiske undervisere, som udover at give eleverne viden om kodning guider dem igennem en struktureret didaktisk innovations- og designproces, som hjælper dem med at kvalificere løsningsforslag til casen. Undervejs i denne proces modtager eleverne feedback fra deres virksomheden ift. om deres løsningsforslag er på rette kurs eller der er behov for ændringer. Hvert forløb afsluttes med, at klassen besøger den pågældende virksomhed, hvor de pitcher deres idé for udvalgte medarbejdere fra virksomheden (a la Løvens hule) og modtager den endelige feedback.

Forløbet, der strækker sig over ca. 2 måneder, indebærer for virksomheden at deltager i 3-4 møder/besøg:

  • Fælles KickOff på for alle involverede skoler og samarbejdspartnere
  • Præsentation af virksomhed og case - foregår typisk på skolen
  • Feedback undervejs – kan foregå på skolen eller alternativt på Skype e.l.
  • Afsluttende pitch for virksomheden – kan med fordel foregå lokalt hos virksomheden

Over de ca. 2 måneder vil innovationsprocessen på skolerne forløbe over 5 dages undervisning med eleverne, som varetages af de eksterne undervisere i samarbejde med lærerne. Herudover deltager lærerne også i det fælles KickOff, og tilsvarende deltager eleverne i et KickOff, hvor de kan få inspirerende kodningsoplevelser og møde andre elever, der skal arbejde med kodning.  

Vil du vide mere om projektet eller tilmelde din skole eller virksomhed, så kontakt gerne projektledere Heidi Theilmann Schmidt – b80i@kk.dk / 2860 4098 eller Thomas Geiker - cn2x@kk.dk / 2045 9297