Artikel

Få inspiration til brug af åben skole

Skoletjenestens nye årskatalog giver overblik over åben skole-forløb i København og resten af landet og kan inspirere til næste års undervisning.

Der kommer flere undervisningstilbud og eksterne læringsmiljøer til, og det kan være en udfordring at vælge mellem de mange tilbud. Til det formål har Skoletjenesten udgivet et årskatalog, med godt 300 steder, man kan bruge i undervisningen i det kommende år.

I årskataloget 2018/19 er eksterne læringsmiljøer samlet under syv forskellige kategorier, der giver et hurtigt overblik over læringsmiljøernes pædagogiske kvaliteter og hvilke fagområder, de lægger sig op af. Kataloget knytter sig til skoletjenesten.dk, hvor lærere kan søge specifikt og finde de bedste tilbud til deres elever i forhold til blandt andet fag, klassetrin og geografi.

”Eksterne læringsmiljøer er et felt der udvikler sig, og derfor er der behov for at indkredse, hvad de forskellige miljøer kan i forhold til eleverne og deres læring. Vi håber at årskataloget kan være med til at give et overblik, men også et indblik i, hvordan man kan bruge de forskellige læringsmiljøer,” siger Siska Rohr Harrebye, der er faglig leder for kommunikation i Skoletjenesten.

Fokus på læreres og elevers udbytte af åben skole

Udover at få overblik over eksterne læringsmiljøer sætter årskataloget i en række artikler fokus på læreres og elevers udbytte af undervisningen uden for skolen. En række lærere fortæller blandt andet om metoder og tilgange fra eksterne læringsmiljøer, de har gavn af i deres egen undervisning, mens udskolingselever fortæller, hvordan et åben skole-tilbud motiverer dem.

Årskataloget er sendt ud til alle skoler øst for Storebælt, læreruddannelser og CFU’er. Det kan findes på skolens kontor eller pædagogiske læringscenter, du kan læse det via dette link eller bestille dit eget eksemplar ved at skrive til formular@skoletjenesten.dk.