Artikel

Digital dannelse med STEM

Udskolingselever i København skal være digitalt dannede. Derfor udbydes der nu en bred palette af forløb på Åben Skole.

Digital Dannelse

At være digitalt indfødt, er ikke det samme som at være digitalt dannet.

Det understreger den seneste tids adskillige historier om, hvordan unge får overskredet både personlige, men også juridiske grænser på nettet. Den bedst kendte af disse sager, er nok den såkaldte ‘Paraply-sag’, hvor flere hundrede unge delte en video, hvor en mindreårig pige havde sex med forskellige drenge/mænd. De er nu anklaget for distribution af børneporno.

Historien om paraply-sagen minder os om, at der er behov for at den digitale dannelse anses for en ligeværdig komponent i den almene dannelse.

Under digital dannelses-paletten hører emner som digitalt selvforsvar, den gode tone online, digital identitet, ansigtsløs kommunikation, kildekritik, fake news og mange flere.

Vi har samlet en bred palette af forløb inden for digital dannelse her på Åben Skole. Find dem her.

Hvad er digital dannelse?

Der peges ofte på tre komponenter i digital dannelse:

  • Evnen til at forstå og bruge digitale medier.
  • Evnen til at reflektere kritisk over digitale medier, deres indhold og opbygning. 
  • Evnen til at forstå, hvordan man opfører sig socialt acceptabelt på digitale medier.

Hvordan bruges digital dannelse i fagene? 

Digital dannelse kan bruges på tværs af alle fag: en algoritme er en matematisk formel, opmærksomhedsøkonomi er et samfundsteoretisk begreb og den ansigtsløse kommunikation på nettet er oplagt til danskfaget.

En måde at arbejde med digital dannelse i fagene, er altså at inkorporere diskussionerne omkring digital dannelse i den ‘almindelige’ undervisning. Som supplement, har vi samlet et bredt udsnit af forløb her på Åben Skole, hvor eksterne undervisere hjælper med at komme i gang med emner som ‘Digitalt Selvforsvar’, ‘Podcast-produktion’ og ‘Ung finder vej i det offentlige Danmark’.

Digital dannelse x Teknologiforståelse

Et af kompetenceområderne i faget Teknologiforståelse er den digitale myndiggørelse.

Læs mere på EMU her.

Digital dannelse på CLIO online

Som et ekstra tilbud i København, får alle lærere og elever på mellemtrin og i udskolingen adgang til CLIOs online portal ‘Digitalfaget’. 

Her er undervisningsforløb af forskellig varighed og sværhedsgrad. Prøv f.eks. forløbet ‘Trolls - trolde på internettet’ eller ‘Robotterne kommer’.