Artikel

COVID-19: Retningslinjer for brug af eksterne læringsforløb i dagtilbud og skoler

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst følgende retningslinjer for dagtilbud og skoler ift. forebyggelse af smitte med COVID-19.

Vi henstiller til, at alle udbydere i Åben Dagtilbud/Åben Skole følger retningslinjerne og holder sig løbende orienteret om ændringer på Åben Dagtilbud/Åben Skole portalerne.

Find de opdaterede retningslinjer på Børne- og Undervisningsministeriet lige her. 

  • Leverandører / undervisere opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt for corona, ligesom det generelt anbefales for ansatte i dagtilbud og skoler.
  • Leverandør/underviser anbefales at holde minimum 1 meters afstand til børn og medarbejdere. Afstandskravet kan i visse tilfælde afviges, hvis det er forudsætningen for at en prioriteret pædagogisk eller trivselsmæssig aktivitet kan gennemføres.
  • Leverandører/undervisere skal bære visir eller mundbind når de færdes indenfor i en institution/skole. Ved at anvende visir fremfor mundbind sikres det, at børnene kan se underviserens mimik.
  • Aktiviteter bør afvikles i de børnegrupper, som børnene er inddelt i fra institutionens/skolens side.
  • Hvis der anvendes grej og materialer skal dette kunne afvaskes efter anvisning mellem brug af forskellige stuer/ børnegrupper.
  • Teaterforestillinger og lign. kan gennemføres for flere børnegrupper, såfremt det foregår i rum med god ventilation og grupperne placeres med mere end 2 meters afstand i mellem.
  • Det anbefales at gennemføre så meget som muligt af et læringsforløb udendørs.
  • Offentlig transport kan anvendes. Husk at alle over 12 år skal anvende visir eller mundbind og at holde afstand til øvrige passagerer.
  • Det anbefales at overholde de generelle anbefalinger fra sundsmyndighederne ift. håndhygiejne, symptomer m.m.

Kontakt evt. Frederikke Friholm på df1p@kk.dk ved spørgsmål til retningslinjerne.