Artikel

Coding Class Cph - et projekt om innovation og kodning med afsæt i den virkelige verden

I Coding Class Cph lærer eleverne at innovere og skabe digitale løsninger på virkelige problemer fra erhvervslivet.

Formålet er, at eleverne får en forståelse for kodning som et problemløsende værktøj i et tæt samarbejde med en virksomhed, som stiller eleverne en autentisk case og dermed medvirker til at forankre elevernes arbejde i en virkelighed udenfor skolen.

I Københavns Kommune ønsker vi at ruste vores børn og unge med færdigheder og kompetencer til det 21. århundrede – ikke mindst i forhold til digitale kompetencer, der kan kvalificere elevernes læring og motivation samt gøre dem klar til fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked. Vores elever er således den generation, der skal sørge for, at Danmark også fremover er i front som videnssamfund.

Derfor har vi for 3. år valgt at videreføre det succesfulde projekt Coding Class Cph, hvor københavnske skoler bliver matchet op med samarbejdspartnere fra erhvervslivet, som stiller eleverne en case fra deres virkelighed. Denne case hjælper underviserne med at didaktisere, så eleverne kan udarbejde målrettede løsninger til den ved brug af digitale- og innovationskompetencer, som de tilegner sig gennem forløbet.

Hele forløbet er styret og koordineret af pædagogiske undervisere, som udover at give eleverne viden om kodning guider dem igennem en struktureret didaktisk innovations- og designproces, som hjælper dem med at kvalificere løsningsforslag til casen. Undervejs i denne proces modtager eleverne feedback fra deres virksomheden ift. om deres løsningsforslag er på rette kurs eller der er behov for ændringer. Hvert forløb afsluttes med, at klassen besøger den pågældende virksomhed, hvor de pitcher deres idé for udvalgte medarbejdere fra virksomheden (a la Løvens hule) og modtager den endelige feedback.

Forløbet der strækker sig over ca 2 måneder, indebærer for virksomheden, at de deltager i 3-4 møder/besøg;

  • Fælles kickOff på Københavns Rådhus for alle indvolverede skoler og samarbejdspartnere
  • Præsentation af virksomhed og case - foregår typisk på skolen
  • Feedback undervejs – kan foregå på skolen eller alternativt på Skype el lign
  • Pitch for virksomheden – kan med fordel foregå lokalt hos virksomheden

Se illustration af processen i vedhæftede procesplakat

Vil du vide mere om projektet eller tilmelde din virksomhed, så kontakt gerne leder af projektet Heidi Theilmann Schmidt - heidi.schmidt@buf.kk.dk / 28604098.

Er du interesseret i at vide mere om Coding Class Cph eller finde materialer om projektet, kan du læse mere her.