Artikel

Åben Skole Skoleåret 2018/2019

Et skoleår nærmer sig sin afslutning og et nyt melder sin ankomst.

Det går rigtig godt for Åben Skole – synes vi – og vi håber, at I synes det samme.

Vi har en varig bevilling til indkøb af Åben Skole-tilbud på to mill. kr. pr. år, og med den politiske vedtagelse af indsatsen Et løft til udskolingen er der bevilget yderligere to mill. kr. pr år i de kommende fire år – til Åben Skole-tilbud, forløb og partnerskaber. Disse sidste to mill. kr. er specifikt målrettet udskolingen.

Til skoleåret 2018/2019 har vi dermed midler til at indkøbe mere end 2.000 klassiske Åben Skole-tilbud, som bliver gratis for skolerne at benytte. Vi begynder at lægge Åben Skole-tilbuddene op fra medio maj 2018 og regner med at have lagt 80 % af tilbuddene op medio juni 2018. De resterende 20 % er tilbud som vi finder i løbet af skoleåret 2018/2019 og lægger op løbende.

Vores tætte samarbejdspartner Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (ABU) har allerede lagt en lang række gratis tilbud op på https://www.groen.kk.dk/alt-om-os og også Københavns Kommunale Ungdomsskole KKU https://ungdomsskolen.kk.dk/nyheder/aaben-skole og Skoletjenesten https://www.skoletjenesten.dk/ har lagt tilbud op/er i gang med at lægge tilbud op på deres egne sider og er også undervejs med at lægge tilbuddene op på www.aabenskole.kk.dk

Så fra om en måneds tid vil www.aabenskole.kk.dk  bugne af nye og spændende undervisningstilbud til det kommende skoleår. Nogle gratis for jer at benytte – og nogle af tilbuddene vil være betalingstilbud.

I er ALTID velkomne til at henvende jer til Claus Poulsen; claupo@buf.kk.dk hvis I har en ide til/et ønske om et særligt tilbud, som vil passe godt ind i et forløb I planlægge. Så forsøger vi at fikse det.

I øjeblikket kører 65 partnerskaber mellem skoler og eksterne samarbejdspartnere finansieret af Åben Skole. Vi valgte i sin tid at gøre partnerskaberne to-årige – med den ambition, at år 2 skulle blive bedre/stå på skuldrene af år 1. Vi har hørt meget godt om partnerskaberne – og vi hører alle steder om, at man har lært meget af år 1, og forventer at år 2 bliver løftet til et nyt niveau. Hvis partnerskabet ikke lever op til jeres forventninger – og hvis I har vendt dette med jeres partner – så er I meget velkomne til at henvende jer til os. Så forsøger vi at finde en løsning.

Vi har også igangsat godt 20 turboforløb i skoleåret 2017/2018. Disse turboforløb er et-årige, og det betyder, at skolerne snarest får materiale ud om, at de kan søge om nye turboforløb til skoleåret 2018/2019. Vi forventer at kunne finansiere ca. 25 nye turboforløb i skoleåret 2018/2019

Vi skriver mere om turboforløb her på siden i den nærmeste fremtid og sender også materiale ud med Ugepakken, onsdag d. 18. april kl. 12.00.

I de kommende år har vi et helt særligt fagligt fokus på et fagfelt vi kalder Kompetencer Til fremtiden.

 I meget korte overskrifter handler Kompetencer Til Fremtiden om hele det digitale område, samt innovation og entreprenørskab.

Et helt særligt forløb indenfor dette fagfelt er en videreudvikling af en meget stor succes fra de to foregående år: Coding Class. I det kommende skoleår vil ca. 60 skoleklasser komme til at arbejde med innovation og entreprenørskab i tæt samarbejde med en virksomhed og med kodning som et af værktøjerne.

Også på feltet: samarbejde/partnerskaber mellem skole og erhverv og forbindelser mellem skoler og ungdomsuddannelser øger vi Åben Skole-indsatsen. Fagligt ansvarlig for Kompetencer til Fremtiden og samarbejde mellem skole og erhvervsliv er Thomas Geiker cn2x@buf.kk.dk.  I er meget velkomne til at kontakte Thomas, hvis I har ønsker eller inputs til Kompetencer Til Fremtiden – eller jeres skoles eller klasses samarbejde med erhvervslivet eller en ungdomsuddannelse.

Og endelig er Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger tilbage. Den kan søges ved at følge dette link https://aabenskole.kk.dk/artikel/samarbejdspuljen-skoler-og-foreninger . Vi har 1 mill pr år i de kommende fire år – og vi ved af erfaring at puljen bliver tømt i løbet af året – så hvis I går med en ide om at jeres 3. klasser skal lære at fægte, eller jeres 7. klasser skal dyrke parkour eller outdoor-aktiviteter, så tag kontakt til en forening og hør dem om de er med på den. (Det plejer de at være).

Og til allersidst: Det Kongelige Teater.

Det Kongelige Teater har indgået to-årige partnerskaber med 11 skoler på Amager. Første år var skoleåret 2017/2018 – og andet år er skoleåret 2018/2019. Men Det Kongelige Teater har masser af kræfter, så nu forsøger de at starte et tilsvarende antal partnerskaber op i Vanløse/Brønshøj/Husum/Tingbjerg i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020. Og når de har afsluttet forløbet på Amager – med udgangen af det kommende skoleår – så er det planen at de rykker til et nyt område i byen.

M.v.h.

Åben Skole-Teamet