Artikel

Åben Skole i 2019

Det går godt med Åben Skole i disse år. Portalens aktiviteter benyttes i stor stil, samarbejdspuljen er blevet genoplivet, partnerskaberne har været en success og nu kan vi byde en ny indsats velkommen.

Vores klassiske Åben Skole-tilbud er efterhånden kendt af alle lærere. Næsten alle tilbud, som vore samarbejdspartnere lægger op bliver booket indenfor 2-3 uger. Vi lægger mange tilbud op medio maj (tilbud til ca. 1500 klasser) og så spæder vi op i løbet af skoleåret med ekstra tilbud og nye forløb, der dukker op til ca. 750 klasser. Hvis I har særlige ønsker, som ikke bliver dækket af de tilbud, vi har på Åbenskole-portalen, så tøv endelig ikke med at sende en mail til claupo@kk.dk – så ser vi hvad vi kan gøre.

Samarbejdspuljen mellem skoler og foreninger er blevet genoplivet, og med 1 million kr. pr. år i 2018 – 2021 har vi mulighed for årligt at finansiere 125 forløb som er samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og skoler pr. skoleår. I kan læse mere om og søge samarbejdspuljen lige her.

Partnerskaber

I foråret 2017 satte vi mere end 80 to-årige gensidigt forpligtende partnerskaber op mellem skolerne og nogle af vores allerbedste samarbejdspartnere. Disse partnerskaber løber i princippet ud med udgangen af skoleåret 2018/2019 – men vi er indstillet på, at forlænge de 30-40 af partnerskaberne, som fungerer allerbedst med endnu to år. Og det at 40-50 partnerskaber så løber ud, giver jo alle muligheder for at skabe nye konstellationer mellem eksterne samarbejdspartnere og skoler fra skoleåret 2019/2020. I er meget velkomne til at henvende jer, hvis jeres skole kunne være interesseret i et partnerskab for de kommende to skoleår.

Udskolingen vil få et særligt fokus i de kommende år. Dels gennem et særligt obligatorisk forløb for alle 7. klasser i samarbejde med erhvervslivet. Læs mere om skole-erhvervssamarbejde lige her.

Talentforløb

Vi søsætter i øjeblikket også en hel ny indsats for modige, nysgerrige, fagligt engagerede elever i udskolingen. Det er talentforløb for udvalgte grupper af elever, som lærerne vurdere kan endnu mere, end de allerede har vist. 18 skoler har allerede fået tilsagn om midler til 3-årige talentforløb for ialt 300 elever pr år via Udskolingsmidlerne.

Vi har stadig (få) ikke disponerede midler tilbage, så hvis jeres skole ikke er blandt de 18 skoler, som allerede har en indsats, er I meget velkomne til at henvende jer via Åben Skole portalen for at forhøre jer om muligheden for at få midler til et talentforløb.

Vi glæder os til at høre fra jer om stort og småt, feedback og ønsker om tilbud og samarbejdspartnere

Venlig hilsen

Helle Dysseholm, Thomas Geiker, Katrine Bach Holtemann og Claus Poulsen